"


Επιχειρηματικές ευκαιρίες σε συγκριτικά πλεονεκτήματα της Δυτικής Μακεδονίας

Στα μοναδικά πλεονεκτήματα του γίδινου

γάλακτος και στην μοναδικότητα του κυρίαρχου Εθνικού ΠΟΠ προϊόντος μας, της φέτας ήταν εστιασμένη η Διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Περιφέρειας, την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. 

Τα ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα της Δυτικής Μακεδονίας και τις εν δυνάμει επιχειρηματικές προοπτικές, σε σχέση με άλλες περιφέρειες της χώρας, ανέλυσαν ο κ. Γιώργος Αρσένος, καθηγητής της Κτηνιατρικής Σχολής ΑΠΘ, ο κ. Κουρέτας Δημήτρης, Διευθυντής του Τμήματος Βιοχημίας-Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και η κα Σμαρώ Σωτηράκη, Ερευνήτρια του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. 

Με επιστημονικά τεκμηριωμένες τοποθετήσεις, στοιχεία και ερευνητικά δεδομένα, επιβεβαίωσαν  την ανωτερότητα, τόσο του πρόβειου όσο και γίδινου γάλακτος, που οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μορφή των εκμεταλλεύσεων (ποιμενικής μορφής), στο αυτόχθονο γενετικό υλικό, ιδιαίτερα των αιγών, που διατηρείται έως  και σήμερα και ασφαλώς στην πλούσια βιοποικιλότητα των βοσκοτόπων της Δυτικής Μακεδονίας. Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, αναδεικνύουν τις παραγωγές των τυροκομικών μονάδων του συνόλου της Περιφέρειας, σε προϊόντα υψηλής διατροφικής και βιολογικής αξίας, εντάσσοντάς τα στον κατάλογο των υπερτροφών. Το γίδινο γάλα και η αυθεντική φέτα κατέχουν κορυφαία θέση στα τοπικά παραγόμενα προϊόντα, ενισχύοντας τις προοπτικές εξωστρέφειας και αναγνωρισιμότητάς τους, τόσο στην υπόλοιπη Ελλάδα όσο και σε αγορές του εξωτερικού. 


Εν συνεχεία η κ. Έλενα Νάμινι, Γενική Διευθύντρια της ΑΝΚΟ, παρουσίασε ένα καινοτόμο μοντέλο Ανάπτυξης Υπαίθρου και διασύνδεσης της παραγωγής με τον καταναλωτή, διαμορφωμένο μέσα από πολυλειτουργικές εκμεταλλεύσεις, υπό την μορφή των Διδακτικών & Κοινωνικών Αγροκτημάτων, κατά τα πρότυπα, τόσο Βόρειων, όσο και Μεσογειακών χωρών, με ανάλογα μορφολογικά και κλιματικά χαρακτηριστικά, με αυτά της Δ. Μακεδονίας. 

Πολλοί παραγωγοί εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους για περαιτέρω ενημέρωση πάνω στο πολυλειτουργικό μοντέλο ανασυγκρότησης και την εισαγωγή νέων στοιχείων στις δραστηριότητές τους. Όπως τόνισε η κα Νάμινι, πρόκειται για ένα μοντέλο ανάπτυξης που διασυνδέει τομείς της οικονομίας, με πολύ θετικά οφέλη για την τοπική κοινωνία και οικονομία και ιδιαίτερα κατάλληλο για την γεωμορφολογία της Δ. Μακεδονίας.


Η διάσκεψη ολοκληρώθηκε με τη σύντομη, συμπερασματική, αλλά και περιεκτική τοποθέτηση του Περιφερειάρχη Δ. Μακεδονίας, κ. Κασαπίδη, ο οποίος επανέλαβε την πεποίθηση και αποφασιστικότητα της Περιφερειακής Αρχής για την αξιοποίηση όλων των πλεονεκτημάτων και προοπτικών της  Δυτικής Μακεδονίας, επισημαίνοντας την τεράστια δυναμική των  γνήσιων, αυθεντικών προϊόντων τη και την εξωστρέφεια που πρέπει αυτή να υιοθετεί σε όλα τα πεδία, προκειμένου αυτά τα προϊόντα να κερδίσουν τη θέση που τους αξίζει στις διεθνείς αγορές. 

Με όχημα την Αγροδιατροφική Σύμπραξη, η Περιφέρεια έχει επεξεργαστεί ολοκληρωμένη πρόταση, για τη στήριξη της κτηνοτροφίας, της παραγωγής γενικότερα και της καθετοποιημένης ανάπτυξης. 


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ