"


Δικαίωση για τους 5 από τους 8 απολυμένους εργαζόμενους των Δημ. Παιδικών Σταθμών Δήμου Καστοριάς

Με απόφασή της Ειδικής Επιτροπής του άρθ. 152

του Ν.3463/2006, δικαιώνονται οι πέντε (5) από τους οκτώ (8) εργαζόμενους των  Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Δήμου Καστοριάς. 

Η απόφαση κάνει δεκτή την προσφυγή των πέντε (5) εργαζομένων, με ειδικότητα βρεφονηπιοκόμου, κατά της απόφασης με αριθμό 54/2020 του Δημοτικού  Συμβουλίου Καστοριάς, και απορρίπτει την προσφυγή για τους τρεις (3) εργαζόμενους με ειδικότητα μάγειρα. 

Το σκεπτικό της απόφασης, στηρίζεται στο γεγονός ότι, η απόφαση με αριθμό  54/2020 του Δημοτικού  Συμβουλίου Καστοριάς, παραβιάζει το άρθρο 8 παρ. 5 της ΚΥΑ 41087/2017, «Πρότυπος Κανονισμός λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών Σταθμών», ως προς τον ελάχιστο αριθμό των παιδαγωγών που απαιτείται για να καλύψει τις ανάγκες των Παιδικών σταθμών του Δήμου.

Η απόφαση είναι άμεσα εκτελεστή και οι εργαζόμενοι πρέπει να επιστρέψουν στην εργασία τους. 

Εμείς εξακολουθούμε να πιστεύουμε, ότι δίκαιο θα ήταν, να επιστρέψουν στην εργασία τους και οι οκτώ εργαζόμενοι, αφού γνωρίζουμε ότι οι ανάγκες των Σταθμών σε μάγειρες, δεν καλύπτονται από το υφιστάμενο προσωπικό.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ