"


Ο Απολογισμός του έργου ενός χρόνου απο τον Δήμαρχο Καστοριάς Γιάννη Κορεντσίδη “Αυτά είπαμε – Αυτά κάναμε”

Αγαπητοί συνδημότες

Ένα χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων μας στο Δήμο Καστοριάς, παρουσιάζουμε τη “δουλειά” που έγινε στους δώδεκα αυτούς, πρώτους μήνες.

Όλοι οι στόχοι που είχαν προσδιοριστεί, με συγκεκριμένο  χρονοδιάγραμμα, έγιναν πράξη. Αποδεικνύουμε πως ό,τι είπαμε, το κάναμε. Και μάλιστα, σε μία εξαιρετικά δύσκολη και απρόβλεπτη συγκυρία, όπου είχαμε να αντιμετωπίσουμε τεράστια προβλήματα και πρωτόγνωρες καταστάσεις. 

Η προσπάθειά μας δε φρενάρει αλλά επιταχύνεται. Συνεχίζουμε ακόμη πιο δυναμικά. Με απόλυτη προσήλωση και ακρίβεια, σε όσα είπαμε προεκλογικά. Με υπομονή και επιμονή, με συνέπεια και υπευθυνότητα.

Αφιερώνουμε όλες μας τις δυνάμεις για να στηρίξουμε την περιοχή μας και τους ανθρώπους της. Να διεκδικήσουμε, να απαιτήσουμε και να εξασφαλίσουμε όσα δικαιούμαστε για τον τόπο μας. 

Ενώνουμε δυνάμεις και προχωράμε κάθε μέρα κι ένα βήμα μπροστά.

Σε μία συνειδητή πορεία σύνθεσης, ανάπτυξης και προοπτικής για την Καστοριά.

Γιάννης Κορεντσίδης 
Δήμαρχος Καστοριάς

Αυτά είπαμε…

1. “οι πρώτες μέρες” 

Το διάστημα όπου αρχίζει η μάχη της φροντίδας για την αντιμετώπιση της καθημερινότητας. Είναι η περίοδος όπου θα καταρτιστεί ο πρώτος Προϋπολογισμός του Δήμου Καστοριάς. Είναι το διάστημα στο οποίο θα πρέπει να γίνει όλος ο απαραίτητος προγραμματισμός και συντονισμός για την οργάνωση της εορταστικής περιόδου Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς – Καρναβαλιών. Ένας μοναδικός θεσμός τον οποίον πρέπει να αξιοποιήσουμε στο έπακρο με σημαντικές πρωτοβουλίες που θα αναλάβουμε. 

2. “έτος 2020” 

Χρόνος, όπου θα δοθεί η εκκίνηση της Διοικητικής Αναδιάρθρωσης για έναν σύγχρονο, ευέλικτο και λειτουργικό Δήμο που έχει ως επίκεντρο τον δημότη, τον επισκέπτη, τον άνθρωπο. Δομές και υπηρεσίες, λειτουργίες και διαδικασίες, ανθρώπινο δυναμικό  και χρηματοδοτικά μέσα και εργαλεία, ενίσχυση διαφάνειας και μία ολοκληρωμένη στρατηγική για την προώθηση όλων των σχετικών δράσεων.


Αυτά κάναμε…


  1.  Αντιδημαρχία Διοίκησης, Συντονισμού Δημοτικών Ενοτήτων 

        και Τοπικών Συμβουλίων (σελ. 4) 

  2.  Αντιδημαρχία Τεχνικών Έργων, Πολεοδομίας και Αξιοποίησης 

        Δημοτικής Περιουσίας (σελ. 5)

  3.  Αντιδημαρχία Τουρισμού, Πολιτισμού και Διεθνών Σχέσεων (σελ. 7)

  4.  Αντιδημαρχία Αγροτικής Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας και Εμπορίου (σελ. 9)

  5.  Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας (σελ. 10)

  6.  Αντιδημαρχία Καθημερινότητας και Καθαριότητας (σελ. 11)

  7.  Αντιδημαρχία Κοινωνικής Μέριμνας, Εθελοντισμού και Αθλητισμού (σελ. 13)

  8.  Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς (σελ. 16)

  9.  Εταιρεία “ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε.” (σελ. 17)

10. Κοινωφελής Επιχείρηση “ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ” (σελ. 19)

11. Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού (σελ. 21)

12. Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή (σελ. 22)

13. Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή (σελ. 23)

14. Δημοτικό Ωδείο Καστοριάς (σελ. 25)

15. Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς & Δημοτικές Επιτροπές (σελ. 25)

16. Αντιμετώπιση πανδημίας (σελ. 26)

1. Αντιδημαρχία Διοίκησης, Συντονισμού Δημοτικών Ενοτήτων και Τοπικών Συμβουλίων


Σύνταξη Σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2020 

Σύνταξη και υποβολή Πρότασης στο πλαίσιο προετοιμασίας του ΠΕΠ 2021-2027

Σύνταξη και υποβολή Πρότασης Υποστήριξης του Δήμου για την ωρίμανση των έργων ΕΣΠΑ

Σύνταξη και υποβολή επικαιροποιημένης Πρότασης Σχεδίου ΕΣΣΒΑΑ Καστοριάς

Σύνταξη και υποβολή επικαιροποιημένης Πρότασης στο πλαίσιο της ΟΧΕ Λιμνών

Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με ΑΝ.ΚΟ. για την εκπόνηση της μελέτης του έργου  ανάπλασης της Νότιας Παραλίας

Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με ΑΝ.ΚΟ  για την εκπόνηση των μελετών  ενεργειακής αναβάθμισης κτιριακών υποδομών

Σύνταξη Προγραμματικής Σύμβαση με Ε.Φ.Α. για την επικαιροποίηση των μελετών αποκατάστασης του Αρχοντικού Χριστόπουλου 

Σύνταξη Προγραμματικής Σύμβαση με Ε.Φ.Α. για την εκπόνηση μελέτης ανάδειξης κοινόχρηστου χώρου πέριξ Βυζαντινού Μουσείου Καστοριάς

Σύνταξη Προγραμματικής Σύμβαση με ΔΕΥΑΚ για σύνταξη μελετών αρμοδιότητάς της

Υποβολή Πρότασης και ένταξη χρηματοδότησης του έργου “Επισκευή - συντήρηση σχολικού συγκροτήματος 9ου Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς”

Υποβολή Πρότασης χρηματοδότησης του έργου “Καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς και χώρου προσωρινής διαμονής Δήμων Καστοριάς και Νεστορίου”

Παραλαβή 1ης Φάσης του MASTER PLAN της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Καστοριάς – ΑΝ.ΚΟ. – Π.Ε.Καστοριάς για τη δημοπράτηση της μελέτης του Ναυταθλητικού Κέντρου

Σύνταξη Πρότασης Χρηματοδότησης Μελετών, για  έργα της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου που αφορά Πνευματικό Κέντρο, Ναυταθλητικό Κέντρο, Ανάπλαση Πλατειών Μακεδονομάχων & Βαν Φλίτ, Σύνδεση Λεωφ. Αμπελώνων - Γράμμου  

Κατανομή του 50% της ετήσιας χρηματοδότησης ΣΑΤΑ του έτους 2020 ύψους 380.000€ στους οικισμούς, για την υλοποίηση μικρών έργων, με βάση τις αποφάσεις των Προέδρων Κοινοτήτων και Τοπικών Συμβουλίων 

Προγραμματισμός και έγκριση πρόσληψης μόνιμου προσωπικού έτους 2020 & 2021 (με διαδικασίες Α.Σ.Ε.Π.), σε θέσεις ανάγκης

Ολοκλήρωση Σύνταξης Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής  

Εγκατάσταση και λειτουργία ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας για την καταγραφή και παρακολούθηση αιτημάτων των πολιτών 

Συμμετοχή στο Πρόγραμμα KEΠ PLUS του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Εγκατάσταση και έναρξη λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων “ΙΡΙΔΑ” 

Εγκατάσταση και λειτουργία 10 κεντρικών σημείων και κοινόχρηστων χώρων για δωρεάν χρήση WIFI 

Νέες διαδικτυακές εφαρμογές για ηλεκτρονική παρακολούθηση πληρωμών, παρακολούθησης πορείας εκτέλεσης Προϋπολογισμού, μισθοδοσίας προσωπικού 

Υπό δημιουργία κατασκευής νέας σύγχρονης ιστοσελίδας του Δήμου Καστοριάς

Προμήθεια υλικών και τεχνική υποστήριξη Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών σε 20 περίπου συνδεδεμένα δημόσια κτίρια

Καθημερινή, διαρκής και αποτελεσματική εξυπηρέτηση χιλιάδων περιπτώσεων μέσω ΚΕΠ 

Καθημερινή επαφή, επικοινωνία και συνεννόηση με όλα τα Τοπικά Συμβούλια
2. Αντιδημαρχία Τεχνικών Έργων, Πολεοδομίας και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας

Εγκατάσταση νέου πύργου αφετηρίας κωπηλατικών αγώνων στη Νότια Παραλία

Εγκατάσταση και λειτουργία νέου συστήματος θέρμανσης στο Κλειστό Γυμναστήριο Καστοριάς

Ανακαίνιση δημόσιων τουαλετών στο πάρκινγκ της Νότιας Παραλίας 

Επισκευή γηπέδου μπάσκετ, περιοχής Ντολτσό

Συλλογή στοιχείων, μελέτη και υποβολή τεχνικών δελτίων ένταξης για κατασκευή ραμπών ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες, προϋπολογισμού 139.000€

Συλλογή στοιχείων, μελέτη και υποβολή τεχνικών δελτίων ένταξης για την πυρασφάλεια των σχολικών μονάδων

Τροποποίηση Πρόσκλησης του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων (Αντικατάσταση Ξύλινου Δαπέδου Κλειστού Γυμναστηρίου Καστοριάς, Αναβάθμιση γηπέδου Μεσοποταμίας)

Συνεχείς επαφές με στελέχη της ΑΝΚΟ και παρακολούθηση-αξιολόγηση των προτάσεων για τα έργα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων και υποδομών, ανάπλασης νότιας παραλίας, master plan Ναυταθλητικού Κέντρου

Ολοκλήρωση μελετών και ταυτόχρονη εξασφάλιση εγκρίσεων, αδειοδοτήσεων και χρηματοδοτήσεων για παιδικές χαρές Τοιχιού, Τσάκονης, Κορεστίων, Νταηλάκη, Χριστοπούλου, Εργατικών Κατοικιών και Ντολτσού 

Ωρίμανση μελετών για παιδικές χαρές περιοχών ΛΥΒ, Πολυκάρπης, Μαυροχωρίου

Ολοκλήρωση Μελέτης Στατικής Επάρκειας στο Κλειστό Γυμναστήριο Καστοριάς 

Μελέτη Στατικής Επάρκειας, σε εξέλιξη, στο Γήπεδο Καστοριάς

Προγραμματισμός αντικατάστασης κατεστραμμένου ταρτάν στίβου Γηπέδου Καστοριάς 

Ολοκλήρωση διαδικασιών για τη δημιουργία δύο κυκλικών κόμβων κυκλοφορίας (πρώην Νομαρχία και ΚΠΕ)

Επικαιροποίηση Μελέτης και υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για βελτίωση της οδού Ορεστείων (ΕΣΣΒΑΑ, 1.350.000€

Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με Π.Ε. Καστοριάς για λειτουργική αναβάθμιση συνδετήριας οδού Καλλιθέας με κόμβο Φουντουκλή   

Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με Π.Ε. Καστοριάς για στήριξη Επιχειρηματικότητας – Βελτίωση Υποδομών

Ολοκλήρωση διαμόρφωσης εισόδου Λεύκης

Παρεμβάσεις και βελτιώσεις στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς

Αντικατάσταση στέγης 3ου Νηπιαγωγείου Καστοριάς

Υπογραφή σύμβασης έργου μέτρων προστασίας από επικίνδυνα και ετοιμόρροπα κτίρια

Προγραμματισμός για ασφαλτοστρώσεις και αγροτική οδοποιία

Υπογραφή συμπληρωματικών συμβάσεων ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

& Δ.Ε. ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ που κινδύνευαν να χαθούν μεγάλα ποσά

Σημειακή τροποποίηση και επέκταση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης της Καστοριάς για τη δημιουργία χώρου ναυταθλητικών εγκαταστάσεων 

Ολοκλήρωση των Τευχών Δημοπράτησης της Ενεργειακής Αναβάθμισης με LED, του Δικτύου Φωτισμού Οδών Πλατειών (ΦΟΠ) 

Καθημερινή βελτίωση και συντήρηση εγκαταστάσεων και δικτύων ύδρευσης, ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων δημοτικών χώρων και κτιριακών εγκαταστάσεων και υποδομών

Τακτικές εργασίες διαμόρφωσης αγροτικών δρόμων, καθαρισμού καναλιών


Ολοκλήρωση των Μελετών και επίσπευση διαδικασιών από ανταποδοτικά TAP για:

Έγκριση επτά νέων παιδικών χαρών από τον ΤAP (Ιεροπηγής, Οινόης, Μεσοποταμίας, Χιλιοδένδρου, Μανιάκων, Δισπηλιού, Κορησού)

Επανάχρηση παλαιού Δημοτικού Σχολείου Χιλιοδένδρου ως κτιρίου πολλαπλών χρήσεων-πολιτιστικών δραστηριοτήτων

Αποπληρωμή της δαπάνης των έργων & εργασιών όρων σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ των Φ/Β πάρκων των ΤΟΕΒ Βασιλειάδας & Κορησού-Λιθιάς, συνολικής ισχύος 0,5 MWatt


3. Αντιδημαρχία Τουρισμού, Πολιτισμού και Διεθνών Σχέσεων


Τομέας Τουρισμού & Διεθνών Σχέσεων

Συμμετοχή του Δήμου Καστοριάς στην 35η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Philoxenia στην πόλη της Θεσσαλονίκης, σε αυτοτελή εκθεσιακό χώρο 

Συμμετοχή  στο 4ο Fur Shopping Festival Καστοριάς 

Προωθητικές ενέργειες προβολής τεσσάρων μηνών, πριν από την εορταστική περίοδο σε συνεργασία με τους ξενοδόχους Καστοριάς στο Cosmoradio Θεσσαλονίκης

Δημιουργία και αποστολή τουριστικού υλικού για την Έκθεση Τουρισμού Τελ Αβίβ  

Φιλοξενία και ξενάγηση στην Καστοριά, 10 tour operator απ’ όλον τον κόσμο 

Συνεργασία με ΜΜΕ και φορείς για την προβολή της Καστοριάς και των καρναβαλιών (Ραγκουτσάρια)

Συνεντεύξεις και προβολή στους τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλήνιας εμβέλειας και δορυφορικής κάλυψης, ΕΡΤ-1, ΕΡΤ-3, ΟΡΕΝ ΤV, ΑLPHA, STAR, FLASH TV 

Συνεντεύξεις  στους ραδιοφωνικούς σταθμούς, Αθήνα 9,84, Μακεδονία 102, Radio North 98, EΡΑ Κοζάνης, ΕΡΑ Φλώρινας 

Συνεντεύξεις, προβολή και αφιερώματα στις εφημερίδες, περιοδικά και ιστοσελίδες, Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ), Καθημερινή, ΕΘΝΟΣ, Together και πολλά άλλα

Επαφές, συναντήσεις, επικοινωνία, συνεργασία με τον Υφυπουργό Τουρισμού, κ. Μάνο Κόνσολα, τον ΕΟΤ, την Εταιρεία Τουρισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας καθώς και με επαγγελματικούς και άλλους φορείς της περιοχής 

Κατάθεση προτάσεων και επικαιροποίηση του Σχεδίου  Δράσης  ΕΣΣΒΑΑ για την προώθηση του Τουρισμού της περιοχής με δημιουργία μελέτης city branding, σχεδιασμό και παραγωγή πληροφοριακού και διαφημιστικού υλικού, προμήθεια ενημερωτικών πινακίδων, δημιουργία πλάνου ηλεκτρονικής προώθησης για τη χρήση σύγχρονων μεθόδων ηλεκτρονικού Μάρκετινγκ (Destination Management), δημιουργία τουριστικού Portal 

Πρόσληψη συμβούλου Τουριστικής Ανάπτυξης και δημιουργία ομάδας για την τουριστική προβολή της περιοχής Τομέας Πολιτισμού & Διεθνών Σχέσεων

Εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης εσωτερικών χώρων Αρχοντικού Βέργου, σε συνεργασία με αρμόδιες αντιδημαρχίες και υπηρεσίες 

Αποκατάσταση φθορών και βελτιώσεις υποδομών στις εγκαταστάσεις και τους χώρους του Θεάτρου Βουνού, σε συνεργασία με αρμόδιες αντιδημαρχίες και υπηρεσίες

Επικοινωνία και επαφές με το Προξενείο Γαλλίας για την παραχώρηση φωτογραφικού υλικού που αφορά την Καστοριά και βρίσκεται στην κατοχή του Υπουργείο Πολιτισμού της Γαλλίας 

Συμμετοχή στη διαβούλευση και ενέργειες για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για την αποκατάσταση του Αρχοντικού Αθανάσιου Χριστόπουλου 

Επικαιροποίηση και κατάθεση πρότασης στις “Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις” (ΟΧΕ) για τη δημιουργία Διεθνούς Φεστιβάλ Λίμνης  

Διοργάνωση και πραγματοποίηση “Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς”, με περιηγητική δράση – πολιτιστική διαδρομή που εστιάζει στη βυζαντινή ιστορία της πόλης, σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς 

Οργάνωση επισκέψεων με ελεύθερη είσοδο στο Σπήλαιο Δράκου, Νεολιθικό Λιμναίο Οικισμό, Ενυδρείο, μόνιμη έκθεση φωτογραφίας του Λεωνίδα Παπάζογλου στο Αρχοντικό Βέργου, σε συνεργασία με την Κοινωφελή Επιχείρηση “Ορεστειάς” και την Εταιρεία “Μακεδνός Α.Ε.” 

Διοργάνωση και πραγματοποίηση “Πολιτιστικών Διαδρομών” με περιηγητική δράση – πολιτιστική διαδρομή που εστιάζει στα Ιουστινιάνεια Τείχη, Αρχοντικά και Ναούς σε συνοικίες της πόλης της Καστοριάς

Διοργάνωση, για πρώτη φορά, Αναπαράστασης Απελευθέρωσης της Καστοριάς σε συνεργασία με Αρχές του Κράτους, της Εκκλησίας, του Στρατού, των Σωμάτων Ασφαλείας και τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων και εθελοντών

Διοργάνωση παράλληλων εκδηλώσεων, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για την Απελευθέρωση της Καστοριάς 

Οργάνωση και πραγματοποίηση πλήθους εκδηλώσεων ενός μηνός, “8με8” Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς - Καρναβαλιών Δημοτικών Ενοτήτων - Ραγκουτσάρια

Σχεδιασμός, οργάνωση πλάνου και προετοιμασία για την εορταστική περίοδο Αποκριών και Πάσχα, που δεν υλοποιήθηκε την τελευταία στιγμή λόγω των περιοριστικών μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς των επιπτώσεων της νόσου COVID-19

Οργάνωση και πραγματοποίηση Προγράμματος Καλοκαιρινών Εκδηλώσεων, εναρμονισμένο στις οδηγίες του Υπουργείου Πολιτισμού και των Υγειονομικών Αρχών λόγω κορωνοϊού, με το Φεστιβάλ Αυλής, κινηματογραφικές και μουσικές βραδιές, όπερα, θέατρο σκιών, ποδηλατικές και περιβαλλοντικές ξεναγήσεις 

Συνδιοργάνωση Έκθεσης Φωτογραφίας Άγριας Φύσης με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και την Εταιρία Προστασίας Περιβάλλοντος Καστοριάς

Συνδιοργάνωση Μουσικής Εκδήλωσης  ‘’Μουσική Πανσέληνος’’ στο Αρχοντικό Τσιατσιαπά, με την Εφορεία Αρχαιοτήτων και το Υπουργείο Πολιτισμού 


4. Αντιδημαρχία Αγροτικής Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας και Εμπορίου

Τομέας Αγροτικής Ανάπτυξης

Καθαρισμός παραποτάμιας έκτασης Πενταβρύσου

Κατασκευή ειδικού μικροφράγματος άρδευσης αγροτεμαχίων Πενταβρύσου

Επιδιορθώσεις βλαβών Υδατόπυργου Κεφαλαρίου

Αντικατάσταση δικτύου σωληνώσεων μεταφοράς προς Υδατόπυργο Κεφαλαρίου 

Επισκευή και αντικατάσταση συστήματος μεταφοράς νερού γεώτρησης υδατόπυργου Μαυροχωρίου

Επισκευή κεντρικής αντλίας αρδευτικού Μεταμόρφωσης

Συντήρηση συστήματος γεώτρησης υδατόπυργου Μεταμόρφωσης

Επισκευή και συντήρηση αγωγού μεταφοράς νερού υδατόπυργου Μεταμόρφωσης

Αντικατάσταση σωληνώσεων ύδρευσης airlift Μεταμόρφωσης

Νέο δίκτυο σύνδεσης τροφοδοσίας αγωγών και επισκευή κεντρικού αγωγού τροφοδοσίας αρδευτικού Μεταμόρφωσης

Αντικατάσταση αγωγού τροφοδοσίας 2ης τάξης αρδευτικού Μεταμόρφωσης

Επισκευή αγωγού τροφοδοσίας του αντλητικού συγκροτήματος δικτύου Μεταμόρφωσης

Κατασκευή υδροληψίας για πλήρωση ψεκαστικών βυτίων στην Αγία Κυριακή

Αντικατάσταση αντλητικού συγκροτήματος και airlift γεώτρησης υδατόπυργου στη Φωτεινή


Τομέας Κτηνοτροφίας

Μελέτη και ανάθεση για προμήθεια λεκανών-ποτίστρων σε κοινόχρηστους βοσκότοπους σε κάθε δημοτική ενότητα σύμφωνα με τις κατά τόπους ανάγκες

Εισήγηση προς την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για καταγραφή και ενημέρωση 230 αιτημάτων που αφορούν προβλήματα των κτηνοτροφικών μονάδων της περιοχής 

Σύνδεση αγωγού ύδρευσης-άρδευσης από δίκτυο γεώτρησης σε λεκάνες-ποτίστρες


Τομέας Επιχειρηματικότητας & Εμπορίου 

Μεταφορά λαϊκής αγοράς του Σαββάτου της Καστοριάς για διευκόλυνση πεζών και οχημάτων 

Μεταφορά χώρων στάθμευσης επαγγελματικών αυτοκινήτων της λαϊκής αγοράς της Τετάρτης της Καστοριάς για διευκόλυνση κυκλοφορίας, οδηγών και πολιτών  

Έκδοση νέας κανονιστικής απόφασης για διαρρύθμιση-λειτουργία χώρου στάθμευσης ΚΤΕΛ, με συγκεκριμένη οριοθέτηση, για διευκόλυνση κυκλοφορίας, επιβατών και διασφάλιση κοινόχρηστου χώρου 

Προμελέτη-πρόταση διαμόρφωσης χώρου στάθμευσης ΚΑΠΗ-Φωρτοταξί

Δημιουργία νέου μητρώου καλλιεργητών με παράλληλο έλεγχο και καταγραφή στοιχείων

Πρόταση προς τη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για ένταξη του Δήμου Καστοριάς στο δίκτυο αστικής συγκοινωνίας Λαχανόκηπων 

Πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων ενεργειών και διαδικασιών για τη κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία της Χριστουγεννιάτικης Αγοράς στη Μαγική Λιμνοπολιτεία 

Διαρκείς έλεγχοι, ανανεώσεις, εκδόσεις αδειών καταστημάτων

Εκμισθώσεις εκμετάλλευσης δασικών δημοτικών προϊόντων στις τοπικές κοινότητες Κλεισούρας, Οξυάς, Λιθιάς, Αυγής

Έγκριση, έπειτα από σχετική πρόταση, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας της διαχειριστικής μελέτης του δημοτικού δάσους Αυγής για την περίοδο 2019-2028 με αποτέλεσμα για πρώτη φορά να δοθούν καυσόξυλα στους κατοίκους της συγκεκριμένης περιοχής για την κάλυψη των ατομικών τους αναγκών

Άλλες Δράσεις

Οργάνωση, διευθέτηση και απομάκρυνση περιπτέρων από κοινόχρηστους χώρους

Διάθεση ξυλείας κατά τη χειμερινή περίοδο σε οικονομικά ανήμπορους δημότες

Ενέργειες και επικοινωνία, σε συνεργασία με την τοπική διεύθυνση αδειοδοτήσεων στην Αντιπεριφέρεια Καστοριάς για εύρεση και καταγραφή των μη αδειοδοτούμενων γεωτρήσεων


5. Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας

Τομέας Περιβάλλοντος, Πρασίνου

Συντηρήσεις όλων των μηχανημάτων και ενίσχυση με προμήθεια νέων μηχανημάτων για τις αυξημένες ανάγκες και απαιτήσεις

Αντικατάσταση κατεστραμμένου συστήματος ποτίσματος σε κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους 

Καθαρισμός  βυζαντινών τειχών από χόρτα και άλλα υλικά σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς

Απομάκρυνση χόρτων και άλλων υλικών και απορριμμάτων από τη λίμνη 

Κόψιμο και απομάκρυνση επικίνδυνων κλαδιών και καθορισμένων από τις αρμόδιες υπηρεσίες δέντρων  

Παρεμβάσεις και απομακρύνσεις ξερής βλάστησης και άλλων επικίνδυνων υλικών και απορριμμάτων σε όλες τις περιοχές του Δήμου, σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Καθημερινότητας & Καθαριότητας

Συντήρηση, βελτίωση, καλλωπισμός όλων των δημοτικών πάρκων και κοινόχρηστων χώρων σε όλες τις δημοτικές ενότητες 

Προετοιμασία και φροντίδα για τη διοργάνωση των επίσημων εθνικών εορτών

Δημιουργία ειδικών καλλωπιστικών βραχόκηπων (ΤΕΙ  Δυτικής Μακεδονίας, είσοδο πόλης, κόμβος Χλόης, Δημαρχείο, Μεγάλου Αλεξάνδρου κ.α.) 

Διαρκείς επαφές, επικοινωνία και συνεργασία με τους Προέδρους Κοινοτήτων για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων Περιβάλλοντος και Πρασίνου

Παρεμβάσεις αποσυμφόρησης, οργάνωσης, περίφραξης και ευπρεπισμού των Κοιμητηρίων Καστοριάς

Κατασκευή προέκτασης στο Οστεοφυλάκιο και προμήθεια νέων Οστεοθηκών

Τοποθέτηση ειδικών κατασκευών αγγελτήριων πένθιμων τελετών σε επιλεγμένα σημεία 


Τομέας Πολιτικής Προστασίας

Συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς                                                          

Οργάνωση Τοπικού Συντονιστικού Όργανο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Καστοριάς για την  Αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και πυρκαγιών κατά τη θερινή περίοδο

Αποχιονισμοί και ρήψη αλατιού κατά τη χειμερινή περίοδο 

Καθαρισμός οικοπέδων για λόγους πυροπροστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία

Καθαρισμός αλσών της πόλης από ξερή βλάστηση 

Προγραμματισμός για καθαρισμό ανεξέλεγκτων χωματερών εντός των ορίων του Δήμου 

Σύνταξη των Σχεδίων Εκτάκτων Αναγκών με τις κωδικές ονομασίες “ΙΟΛΑΟΣ” και “ΔΑΡΔΑΝΟΣ” για την προστασία –κατά προτεραιότητα– της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού πλούτου

Τακτική ενημέρωση πολιτών για ζητήματα πολιτικής προστασίας


6. Αντιδημαρχία Καθημερινότητας και Καθαριότητας

Επαναπρογραμματισμός λειτουργίας και οργάνωση της Αντιδημαρχίας και του δημοτικού αμαξοστασίου για αποδοτικότερη εργασία προς όφελος των πολιτών

Καταρτισμός νέου Κανονισμού Καθαριότητας

Οργάνωση, εξοπλισμός, στελέχωση του συνεργείου του αμαξοστασίου για ταχύτερη συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού και εξοικονόμηση κόστους

Προμήθεια 200 νέων κάδων απορριμμάτων οι οποίοι άμεσα θα τοποθετηθούν και θα αντικαταστήσουν όλους τους παλαιούς, φθαρμένους και κατεστραμμένους κάδους 

Προμήθεια τεσσάρων νέων απορριμματοφόρων μέσω ΕΣΠΑ/ΣΑΤΑ/ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, συνολικής αξίας 300.000€ για την κάλυψη αυξημένων αναγκών και απαιτήσεων

Προμήθεια δύο νέων φορτηγών, αξίας 70.000€ για την κάλυψη αυξημένων αναγκών και απαιτήσεων

Διαμόρφωση με ειδική κατασκευή παλαιού δημοτικού οχήματος με απορροφητήρα φύλων για ταχύτερη και αποδοτικότερη καθαριότητα

Επιδιόρθωση και επαναλειτουργία ειδικού δημοτικού οχήματος κοπής χόρτων και κλαδιών

Επαναπροσδιορισμός θέσεων, οριοθέτηση χώρων και αντικατάσταση κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης σε όλες τις δημοτικές ενότητες για καλύτερη πρόσβαση και εξυπηρέτηση του συνόλου και αποτελεσματικότερη αποκομιδή

Επαναπροσδιορισμός θέσεων και επανατοποθέτηση ημιβυθισμένων κάδων για καλύτερη εξυπηρέτηση του συνόλου και αποτελεσματικότερη αποκομιδή

Δημιουργία οριοθετημένων χώρων αποκλειστικά για ανακύκλωση - “Πράσινα Σημεία”, για ενίσχυση της οικολογικής συμπεριφοράς και ευαισθητοποίησης των πολιτών

Έναρξη Προγράμματος “Κομποστοποίησης” με δωρεάν διανομή Κάδων Βιοαποβλήτων με στόχο λιγότερα σκουπίδια και εξοικονόμηση ΤΟΝΑΖ στη ΔΙΑΔΥΜΑ

Επισκευή, αντικατάσταση και συντήρηση μεταλλικών καλαθιών απορριμμάτων δρόμου

Απομάκρυνση μπαζών, απορριμμάτων και άλλων άχρηστων υλικών από κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους, ανεξέλεγκτων χωματερών, καταυλισμού Ρομά

Απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων και περιπτέρων που αποτελούσαν εστίες μόλυνσης και εμπόδιζαν την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων

Απομάκρυνση χόρτων και σκουπιδιών από τη λίμνη 

Τακτικό πλύσιμο και απολυμάνσεις σε κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους, δημόσια κτίρια, παιδικές χαρές κ.α.

Προγραμματισμένο πλύσιμο, καθαρισμός και απολύμανση όλων κάδων απορριμμάτων με το ειδικό δημοτικό όχημα

Επισκευές, επιδιορθώσεις, συντηρήσεις σε δημόσια παγκάκια, πεζοδρόμια και πινακίδες

Ανακατασκευή και ανακαίνιση δημόσιων τουαλετών

Διαγραμμίσεις, οριοθετήσεις θέσεων ΑΜΕΑ και τοποθέτηση ειδικών κολονακίων για διευκόλυνση της κυκλοφορία πεζών και οχημάτων

Κοπή χόρτων, απομάκρυνση κλαδιών, καθαρισμός μνημείων σε διαρκή και καθημερινή συνεργασία με την Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας

Περισυλλογή και φροντίδα με εμβολιασμούς και τσιπάρισμα αδέσποτων ζώων κατόπιν υποδείξεων πολιτών και αρμόδιων φορέων

Ενέργειες και συνεργασία για υιοθεσία αδέσποτων ζώων

Επισκευές, αναδιαμόρφωση και καθαριότητα καταφυγίου αδέσποτων ζώων

Τοποθέτηση ειδικών ταΐστρων αδέσποτων ζώων σε συγκεκριμένα σημεία που μας υποδείχθηκαν 


7. Αντιδημαρχία Κοινωνικής Μέριμνας, Εθελοντισμού και Αθλητισμού

Διεύθυνση  Κοινωνικής Μέριμνας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης,

Εθελοντισμού και Αθλητισμού

Τμήμα Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικής Ισότητας των Φύλων

Κατανομή Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης και Στεγαστικού επιδόματος σε δικαιούχους

Διανομή προϊόντων σε ωφελούμενους του Κοινωνικού Παντοπωλείου 

Χορήγηση γάλακτος σε ειδικές ομάδες πληθυσμού μετά από συνεδρίαση και έλεγχο της επιτροπής διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου

Τροφοδοσία προϊόντων σε ωφελούμενους του ΤΕΒΑ 

Δημιουργία και λειτουργία δημοτικής ιματιοθήκης

Διάθεση πακέτων τροφίμων και παράθεση εορταστικών γευμάτων σε άπορες οικογένειες

Απόφαση καταβολής μηδενικής φαρμακευτικής συμμετοχής σε οικονομικά αδύναμους δημότες

Παρεμβάσεις για τη βελτίωση συνθηκών διαβίωσης σε οικισμό Ρομά


Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας

Διαρκής πληροφόρηση των πολιτών σε θέματα Δημόσιας Υγείας 

Εμβολιασμοί ενηλίκων και παιδιών 

Διενέργεια δερμοαντίδρασης mantoux, κατόπιν ιατρικών γνωματεύσεων

Ενημέρωση και δράσεις για σχετικούς εορτασμούς Παγκόσμιων Ημερών

Υλοποίηση και προγραμματισμός δράσεων μέσω του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας και άλλων προγραμμάτων πρόληψης


Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας – Πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”

Μηνιαία παροχή υπηρεσιών σε 690 ενταγμένους  ωφελούμενους  

Προγραμματισμός και στελέχωση επιστημονικού προσωπικού

Πρόσληψη Ψυχολόγου και Νοσηλεύτριας για παροχή υπηρεσιών στη Δ.Ε. Μεσοποταμίας και όπου αλλού καθίστανται αναγκαίο

Μετεγκατάσταση  του Προγράμματος Κορησού και Μανιάκων σε αυτόνομους και αυτοτελείς χώρους

Καθοριστική συμβολή του Προγράμματος κατά τη διάρκεια αντιμετώπισης Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης στη Μεσοποταμία

Συμμετοχή στο πρόγραμμα της Π. Ε. Καστοριάς για την εξεύρεση συγγενών των 897 Δυτικομακεδόνων πεσόντων κατά το έπος 1940-41 ώστε να γίνει η μεταφορά και ταφή των οστών στους τόπους καταγωγής τους


Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης

Διευθέτηση σχολικών γευμάτων για το διάστημα Μαΐου–Ιουνίου του Μουσικού Γυμνασίου Καστοριάς

Διανομή γάλακτος σε υπαλληλικό προσωπικό

Τακτική επικοινωνία με τους Διευθυντές των σχολείων για θέματα φύλαξης και καθαριότητας  

Συνεχής παρακολούθηση και αλλαγές για να καλυφθούν οι ανάγκες όλων των σχολικών κτιρίων

Μέριμνα για καθαριότητα δημοτικών κτιρίων (ΚΕΠ, Πολεοδομία, Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, Τεχνική  Υπηρεσία, Δημαρχείο Καστοριάς, Δημοτικό κτίριο Μαυροχωρίου Μεσοποταμίας, Κορεστίων, Τοιχιού, Κορησού, λόγω έλλειψης προσωπικού καθαριστών 

Συνεργασία και συμφωνία με τη δημοτική Εταιρεία “Μακεδνός Α.Ε.” για τη χρησιμοποίηση και λειτουργία του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής,  για τη χρήση ποδηλάτων και ηλεκτρικών οχημάτων

Τοποθέτηση υπαλλήλου, υπεύθυνου ασφαλείας και επίβλεψης του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής 


Κοινωνικό Ιατρείο

Παροχή υπηρεσιών σε 101 ωφελούμενους (φαρμακευτική κάλυψη ανασφαλίστων και απόρων κατοίκων και δημοτών, πρόσφυγες Δομών, καθώς και ασφαλισμένους  άλλων φορέων και ΑΜΕΑ). 

Εθελοντική ιατρική υπηρεσία σε 174 ωφελούμενους.

Δωρεάν καρδιολογικός έλεγχος σε μαθητές της 3ης Λυκείου

Προσκόμιση ιατρικών βεβαιώσεων για COVID-19 


Κέντρο Κοινότητας

Συνεχής παροχή υπηρεσιών σε καθημερινή βάση προς τους πολίτες

Συνεργασία με το τμήμα Προγραμματισμού για την υποστήριξη “Κέντρου Κοινότητας Νεστορίου” και ειδικού παραρτήματος για τους Ρομά


Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών

Διαρκής υποστήριξη και συνεχής παροχή υπηρεσιών σε καθημερινή βάση

Ενημερωτικές συνεδρίες και εκδηλώσεις


Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

Συστηματική επικοινωνία και συνεργασία με το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης για θέματα λειτουργίας του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Καστοριάς 

Ενημέρωση του κοινού για όλα τα σχετικά ζητήματα

Ολοκλήρωση έξι τμημάτων Δια Βίου Μάθησης (Γερμανικά, Εναλλακτικές Καλλιέργειες, Εθελοντισμός διαχείριση κινδύνων κρίσεων στην τοπική κοινωνία, Διαδικτυακή προβολή και διαχείριση επιχείρησης τουριστικών υπηρεσιών, Προληπτική ιατρική για την Τρίτη ηλικία, Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα)


Τομέας Αθλητισμού

Αυτοψία και καταγραφή όλων των δημοτικών αθλητικών χώρων και εγκαταστάσεων 

Αποτύπωση προβλημάτων, ελλείψεων, ζημιών

Σύνταξη σχετικής έκθεσης ανά δημοτική ενότητα και τοπικό διαμέρισμα, συμπεριλαμβανομένου φωτογραφικού υλικού, παρατηρήσεων και προτάσεων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες

Μέριμνα για έκδοση βεβαιώσεων για τις εκ νέου αδειοδοτήσεις των αθλητικών εγκαταστάσεων που πληρούν τις προδιαγραφές και προσωρινή ή οριστική παύση των προβληματικών

Προτάσεις για αφαίρεση εξοπλισμού ή υλικών από ανενεργές αθλητικές εγκαταστάσεις, αφενός μεν για λόγους ασφαλείας, αφετέρου δε για αξιοποίησή τους σε άλλους χώρους που κρίνεται αναγκαίο.

Πρόταση κατάθεσης νέου κανονισμού λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων βάση της ισχύουσας νομοθεσίας σε συνδυασμό με τα συμφωνητικά παραχώρησης μεταξύ Δήμου, αθλητικών σωματείων και Προέδρων Κοινοτήτων

Συνεχής παρακολούθηση των αθλητικών γεγονότων με στόχο τον  προγραμματισμό αθλητικών εκδηλώσεων  που θα δίνουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε όλους τους δημότες αλλά και τους πολίτες της ευρύτερης περιοχής  

Τιμητική Εκδήλωση του Δήμου Καστοριάς για τον Ιστιοπλόο Μάρκο Σπυρόπουλο

Εκδήλωση ποδηλασίας στην Καστοριά που διοργανώθηκε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλάτου και την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος με τίτλο “Ποδηλατούμε όλοι μαζί για το περιβάλλον και την Καστοριά”.

Συμμετοχή στην «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας» και πιο συγκεκριμένα στην «Παγκόσμια Ημέρα χωρίς Αυτοκίνητο με  σειρά εκδηλώσεων, που προάγουν τη βιώσιμη κινητικότητα με τη χρήση Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και του ποδηλάτου.

Ημερίδα με θέμα: “Συντήρηση, ανάδειξη, πιστοποίηση παλαιών και νέων πεζοπορικών διαδρομών – μοχλός τοπικής ανάπτυξης”

Τομέας Εθελοντισμού

Επαφές και συνεργασία με εθελοντικές ομάδες για τη φροντίδα και καλλωπισμό δημοτικών χώρων και γειτονιών

Συνεννόηση με τους εθελοντές αιμοδότες για ασφαλείς διαδικασίες αιμοδοσίας για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου Καστοριάς

Άλλες Δράσεις

Συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για συμμετοχή του Δήμου Καστοριάς στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ “εγκατάσταση παρακολούθησης αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων και ατόμων με άνοια”

Διαρκής επαφή και συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και δημοτικούς συμβούλους για την  υλοποίηση της συμμετοχής του Δήμου Καστοριάς στο πρόγραμμα εύκολής πρόσβασης σε δημόσια κτήρια Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες

Αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στην Αλβανία για τις σεισμοπαθείς περιοχές 


8. Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς

Ολοκλήρωση εργασιών για την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης οικισμών Μεσοποταμίας και Κολοκυνθούς, προϋπολογισμού 650.000€ 

Κατασκευή νέου δικτύου (250μ) όμβριων υδάτων στη Μεσοποταμία

Αποκαταστάσεις βλαβών οδοστρώματος με ασφαλτόμιγμα στη Μεσοποταμία

Τοπική αντικατάσταση δικτύου αποχέτευσης Πτεριάς

Διευθέτηση και καθαρισμός δικτύου όμβριων υδάτων Πτεριάς

Εργασίες αναβάθμισης-βελτίωσης-καθαρισμού και περίφραξης περιβάλλοντα χώρου αντλιοστασίου λυμάτων Πενταβρύσου 

Αντικατάσταση τμήματος δικτύου αποχέτευσης, κατασκευή φρεατίων ελέγχου και εργασίες περιβάλλοντος χώρου δεξαμενής στο Υψηλό

Αντικατάσταση σχαρών όμβριων υδάτων στους Μανιάκους

Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου πυροσβεστικών κρουνών Τσάκονης

Κατασκευή νέου πυροσβεστικού κρουνού για την εξυπηρέτηση αγροτικών εργασιών στην Αυγή

Αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων από βλάβες ύδρευσης και αποχέτευσης στη Δημοτική Ενότητα Αγίας Τριάδος

Ολοκλήρωση έργου για τη βελτίωση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Νέου Οικισμού Κορεστίων, 124.000€

Αντικατάσταση τμήματος εξωτερικού αγωγού ύδρευσης Κρανιώνα, Αγίου Αντωνίου και Μαυρόκαμπου

Καθαρισμός δεξαμενών ύδρευσης στον Άνω και Κάτω Μελά, στο Μακροχώρι, Χαλάρα και Άγιο Αντώνιο

Καθαρισμός δεξαμενών ύδρευσης σε Κορησό, Λιθιά

Υδρομάστευση και Καλλιέργεια πηγών ύδρευσης με παράλληλη διαμόρφωση και διάνοιξη πρόσβασης στις πηγές Μελισσότοπου

Καθαρισμός φρεατίων όμβριων υδάτων στο Μαυροχώρι, Πολυκάρπη, Δισπηλιό

Καθαρισμός και διάνοιξη απολήξεων δικτύων όμβριων υδάτων στην Πολυκάρπη

Καθαρισμός ύδρευσης και φρεατίων πηγών ύδρευσης Κλεισούρας

Επισκευή σχαρών όμβριων υδάτων στην Κλεισούρα

Αντικατάσταση τμήματος εξωτερικού αγωγού ύδρευσης από αντλιοστάσιο Ιεράς Μονής Παναγιάς

Καθαρισμός δεξαμενής ύδρευσης Μεταμόρφωσης

Εργασίες διευθέτησης όμβριων υδάτων Μεταμόρφωσης

Καθαρισμός, υδρομάστευση και καλλιέργεια πηγών ύδρευσης Βιτσίου

Αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων από βλάβες ύδρευσης και αποχέτευσης στη Δημοτική Ενότητα Βιτσίου

Καθαρισμός πρανών, κατασκευή τσιμενταύλακα στην Ιεροπηγή

Κατασκευή σχαρών όμβριων υδάτων στην Ιεροπηγή

Κατασκευή σχαρών όμβριων υδάτων στο Δενδροχώρι

Αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων από βλάβες ύδρευσης και αποχέτευσης στη Δημοτική Ενότητα Καστρακίου

Επεκτάσεις δικτύων αποχέτευσης στην Καστοριά

Αποκατάσταση – Αντικατάσταση τμήματος πεζοδρόμου Ερμού στην Καστοριά

Αποκατάσταση οδοστρώματος με ασφαλτόμιγμα σε τμήματα βλαβών ύδρευσης και αποχέτευσης στην Καστοριά

Τακτικός καθαρισμός φρεατίων όμβριων υδάτων παραλίμνιας ζώνης Καστοριάς

Προμήθεια κι εγκατάσταση νέας σχάρας τύπου Κοχλία στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Καστοριάς

Κατασκευή νέας δεξαμενής προσωρινής αποθήκευσης λυμάτων βυτιοφόρων

Αναβάθμιση προγράμματος εποπτικού ελέγχου και συλλογής δεδομένων (SCADA) των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων

Προμήθεια και εγκατάσταση τριών θυροφραγμάτων απομόνωσης των Κοχλίων Αρχιμήδη

Επέκταση και αναβάθμιση κεντρικής αποθήκης στη θέση «Φούρκα» Καστοριάς

Εγκατάσταση νέου δικτύου υδροδότησης (θέση «Φούρκα» Καστοριάς) και τοποθέτηση νέας επιφανειακής αντλίας

Ανακατασκευή δικτύου λυμάτων εντός κεντρικού αντλιοστασίου λυμάτων πόλης Καστοριάς και αλλαγή αντεπιστροφών βαλβίδων

Σε διαδικασία δημοπράτησης το έργο για τη βελτίωση υποδομών ύδρευσης σε Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Καστοριάς, συνολικού προϋπολογισμού 1.800.000€

Σε διαδικασία δημοπράτησης το έργο για την επέκταση του αποχετευτικού δικτύου οικισμού Χιλιοδένδρου, προϋπολογισμού 215.000€

Ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020», εκπόνησης Ειδικής Υδρογεωλογικής Μελέτης, για τον καθορισμό και οριοθέτηση ζωνών ή και μέτρων προστασίας σημείων υδροληψίας ύδατος που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, από υπόγεια υδατικά συστήματα, συνολικού προϋπολογισμού 266.790€

Ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020», Υλοποίησης Σχεδίου Ασφαλείας Νερού ΔΕΥΑΚ, συνολικού προϋπολογισμού 249.739€


9. Εταιρεία “ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε.”

Λατομείο

Ενέργειες για την αδειοδότηση, τη διασφάλιση και τον προγραμματισμό της ομαλής λειτουργίας του 

Αποστολή Απολογισμού στην Επιθεώρηση Λατομείων Βορείου Ελλάδος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης μετά τον σχετικό έλεγχο που είχε προηγηθεί 

Εγγραφή της Εταιρείας στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (Η.Μ.Α.)

Σύναψη Συμβάσεων με πιστοποιημένες εταιρείες συγκομιδής υγρών και στερεών επικίνδυνων αποβλήτων 

Σύνταξη της ετήσιας έκθεσης αποβλήτων για το έτος 2019. Αναμονή οριστικής υποβολής, σύμφωνα με το Η.Μ.Α.

Υποβολή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, έπειτα από τις απαραίτητες διορθώσεις σύμφωνα με σχετικό έγγραφο και τις παρατηρήσεις του αρμόδιου Υπουργείου 


Επικαιροποίηση της περιβαλλοντικής κατηγοριοποίησης 

Συμπερίληψη εντός της μελέτης των απαιτούμενων από την ΚΥΑ σχετικών με τις αναμενόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις που απορρέουν από την ευπάθεια του έργου σε κινδύνους μεγάλων ατυχημάτων και φυσικών καταστροφών

Συμπερίληψη εντός της μελέτης του νέου αναθεωρημένου σχεδίου διαχείρισης υδάτινων πόρων και του σχεδίου διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας 

Αναμόρφωση ορισμένων κεφαλαίων με βάση τις νέες προδιαγραφές

Αναπροσαρμογή των χρονοδιαγραμμάτων εκμετάλλευσης και αποκατάστασης από δεκαετία σε δεκαπενταετία (έχει αλλάξει ο προϋπολογισμός της αποκατάστασης)

Διόρθωση Τοπογραφικού

Ενημέρωση όλων των εργολάβων για τα παλαιά αποθέματα των αδρανών υλικών, τα οποία και προμηθεύονται με όλα τα σχετικά έγγραφα (τιμολόγια). 


Λιμναίος Οικισμός

Προγραμματισμός ένταξης στο πρόγραμμα Interreg για χρηματοδότηση εργασιών επισκευής και βελτίωσης των εγκαταστάσεων, καθώς επίσης και αναπαράσταση εικονικής πραγματικότητας 3D, προϋπολογισμού 100.000 €

Προβολή και ανάδειξη σε τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας με στόχο την αύξηση επισκεψιμότητας του χώρου


Ενυδρείο

Πραγματοποίηση ενεργειών για αύξηση και εμπλουτισμό των εκθεμάτων 

Προβολή και ανάδειξη σε τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας με στόχο την αύξηση επισκεψιμότητας του χώρου


Καράβι “Ολυμπία”

Πραγματοποίηση τουριστικών διαδρομών 10 tour operators απ’ όλον τον κόσμο 

Προγραμματισμός συντήρησης και έκδοσης νέου Πρωτοκόλλου Κίνησης με την εξασφάλιση των ανάλογων πιστώσεων

Προγραμματισμός μεταφοράς του στο χώρο του ΔΗΝΑΚ, όπου με την κατάλληλη διαμόρφωση θα αξιοποιηθεί για διάφορες δράσεις 

Πραγματοποίηση συμβολικής πλεύσης και συνοδείας στη λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας, τον Δεκαπενταύγουστο 

Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση στο πλαίσιο των εκδηλώσεων 8με8


Άλλες Δράσεις

Συντήρηση Ηλεκτρικών Ποδηλάτων και Ηλιακού Πλοιαρίου για χρήση από τους πολίτες και τους επισκέπτες

Ποδηλατική Εκδήλωση με μεγάλη απήχηση και συμμετοχή 


10. Κοινωφελής Επιχείρηση “ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ”


Οικονομικά ζητήματα

Πραγματοποίηση έγκρισης οικονομικών καταστάσεων και έλεγχος πρωτοκόλλων παράδοσης-παραλαβής των εκάστοτε Διοικήσεων

Ανασυγκρότηση λειτουργικότητας της Επιχείρησης

Επικοινωνία και συνεννόηση με ορκωτό λογιστή για έλεγχο των προηγούμενων ετών

Εξασφάλιση πληρωμών των προμηθευτών του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” και διασφάλιση συνέχισης του Προγράμματος

Επισκευές και συντηρήσεις στα οχήματα του Προγράμματος


Σπήλαιο του Δράκου

Αυτοψία με ειδικό κλιμάκιο της Σπηλαιολογικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης για τη διασφάλιση λειτουργίας 

Προγραμματισμός για οργάνωση του προσωπικού με ενιαία ενδυμασία

Συστηματική καθαριότητα και περιποίηση όλων των χώρων

Επισκευές και αποκατάσταση φωτισμού της εισόδου 

Επισκευές και αποκαταστάσεις κατεστραμμένων κάγκελων 

Επισκευές και αποκαταστάσεις υδραυλικών στις τουαλέτες και τα φρεάτια 

Αντικατάσταση, έπειτα από βλάβη, ειδικής ηλεκτρικής πλακέτας και μετασχηματιστή τάσεως

Διανομή σε ξενοδοχεία της Καστοριάς, από προσωπικό της Επιχείρησης, ενημερωτικών φυλλαδίων για τουριστική χρήση

Επικοινωνία και συνεννόηση με την Αστυνομική Διεύθυνση Καστοριάς για την εξασφάλιση της ομαλής κυκλοφορίας των οχημάτων σε περιόδους κυκλοφοριακής φόρτισης

Ενημερωτικές επισκέψεις σε παρόμοιους χώρους για λήψη τεχνογνωσίας και ανταλλαγή πληροφοριών

Διαφημιστική προβολή, ακόμη και με ζωντανές συνδέσεις στην ΕΡΤ2 

Συνεργασία και προγραμματισμός κατάθεσης Τεχνικών Μελετών για την πραγματοποίηση απαραίτητων εργασιών

Συστηματική εξειδικευμένη συντήρηση και καθαρισμός σταλακτικών και σταλαγμιτών

Προγραμματισμός δράσεων και ενεργειών για καλύτερη λειτουργία και αποδοτικότητα του Σπηλαίου. Κάποιες από αυτές ακυρώθηκαν λόγω της πανδημίας και του υποχρεωτικού κλεισίματος του χώρου

Προγραμματισμός ειδικού χώρου αναμονής επισκεπτών και λειτουργίας περιπτέρου με σουβενίρ και βιβλία


Κ.Δ.Α.Π. (ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)

Επιδιορθώσεις και συντήρηση καυστήρα, κλιματιστικού και άλλων λειτουργικών κατασκευών στους εκπαιδευτικούς χώρους 

Προμήθεια νέων απαραίτητων και χρηστικών υλικών στους εκπαιδευτικούς χώρους Προμήθεια νέων εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών παιχνιδιών

Προσφορά δώρων παζλ στα παιδιά που απεικονίζει τη Σπηλιά του Δράκου, τα οποία υπήρχαν στις αποθήκες της Εταιρείας

Διοργάνωση μεγάλης Χριστουγεννιάτικης γιορτής και άλλων εκδηλώσεων

Συμμετοχή στην εκδήλωση βράβευσης του Ιστιοπλόου Μάρκου Σπυρόπουλου με παιδικές ζωγραφιές με θέμα τον αγώνα του, που δόθηκαν στον ίδιο

Επικοινωνία και συνεννόηση με τον ΟΑΕΔ για επιπλέον προσωπικό 


Κ.Ε.Κ. (ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ)

Πραγματοποίηση και ολοκλήρωση όλων των προγραμματισμένων Προγραμμάτων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Οργάνωση και υλοποίηση Προγραμμάτων με Τηλεκατάρτιση

Προγραμματισμός για ενημέρωση και υλοποίηση Προγραμμάτων, μέσω ΑΝΚΑΣ 

Βρεφικοί Σταθμοί

Οργάνωση και προγραμματισμός για μη φοίτηση υπεράριθμων παιδιών σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία

Εξασφάλιση εθελοντικής προσφοράς δύο παιδιάτρων για την παροχή απαιτούμενων και προβλεπόμενων από τη Νομοθεσία, υπηρεσιών 

Επιδιορθώσεις, βελτιώσεις και συντηρήσεις καυστήρων και κλιματιστικών 

Αποκαταστάσεις και εργασίες υδραυλικών προβλημάτων στους δύο βρεφικούς σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Τεχνικών Έργων

Προγραμματισμός για εξασφάλιση έκτακτης δημοτικής επιχορήγησης για αποπληρωμή καθυστερούμενων μισθών


Τουριστικό Περίπτερο Πληροφοριών 

Συντήρηση κλιματιστικού και καθαρισμός χώρου

Αποκαταστάσεις φθορών και βλαβών

Εφοδιασμός με νέο τουριστικό υλικό 

Τοποθέτηση καινούργιων αφισών


Καράβι Ορεστειάς και Δημοτικό Τουριστικό Λεωφορείο

Η Επιχείρηση βρίσκεται σε διαδικασία προετοιμασίας για τη δημοπράτηση του Καραβιού       

Επιδιορθώσεις, συντηρήσεις και αποκαταστάσεις βλαβών και ζημιών στο Δημοτικό Τουριστικό Λεωφορείο

Διάθεση χρήσης του Λεωφορείου για πολλές κοινωφελείς δράσεις και μεταφορές

Προγραμματισμός για διάθεση και μελλοντική χρήση του Λεωφορείου από το Κ.Π.Ε. Καστοριάς, για μεταφορά μαθητών, σ’ ένα πλαίσιο συνεργασίας

Φιλοξενία, σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Τουρισμού, Πολιτισμού & Διεθνών Σχέσεων δεκαμελούς αποστολής τουριστικών πρακτόρων απ’ όλον τον κόσμο 


11. Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, 

Παιδείας και Αθλητισμού


Τακτοποίηση παλαιών οφειλών και υποχρεώσεων προηγούμενων ετών:

Επαναπροσδιορισμός Παιδικών Σταθμών, ανανέωση συμβάσεων και αποπληρωμή όλων των μισθών των συμβασιούχων με 94.000€

Αποπληρωμή των εφάπαξ τριών υπαλλήλων με εκκρεμότητα από το 2016, με 18.000€, ενώ υπάρχουν ακόμη δύο αιτήματα προς εξόφληση, συνολικού ύψους 20.000€

Πληρωμή προμηθευτών Παιδικών Σταθμών με 11.000, χωρίς κανένα χρέος για την τρέχουσα περίοδο, ενώ υπάρχει οικονομική εκκρεμότητα παλαιών οφειλών και χρεών, ύψους 18.500€ 

Πληρωμή παλαιών οφειλών και χρεών (2017-2018) και οικονομικών εκκρεμοτήτων ποσού 7.104€ για ιατρούς, τεχνικούς ασφαλείας, διατροφολόγο, συντηρητή καυστήρων,  

Πληρωμή παλαιών οφειλών και χρεών για καύσιμα και λειτουργικά έξοδα ποσού 34.800€ (το παλαιό χρέος για τα καύσιμα ήταν 38.000€)

Πληρωμή δεύτερου προμηθευτή καυσίμων για παλαιές οφειλές και χρέη, ποσού 14.000€ 

Πληρωμή προμηθευτών γραφικής ύλης και φωτοτυπικών μηχανημάτων για παλαιές οφειλές και χρέη, ποσού 7.000€, ενώ υπάρχει και υπόλοιπο 6.000€ τα οποία θα εξοφληθούν άμεσα, ενώ εκκρεμεί παλαιό χρέος και οφειλή σε εταιρεία ηλεκτρονικών πρωτοκόλλων, ποσού 20.000€

Μέρος εξόφλησης στον επικεφαλής της Φιλαρμονικής με 8.500€, της ληγμένης από τον Οκτώβριο 2019 σύμβασης ποσού 19.000€ για την οποία είχε πληρωθεί μόνο 1.500€, με υπολογισμό για άμεση αποπληρωμή του υπολοίπου.

Κατάρτιση Τεχνικής Έκθεσης για νέα διετή σύμβαση επικεφαλής της Φιλαρμονικής 


Τομέας Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

Διοργάνωση και πραγματοποίηση εκδηλώσεων και διαλέξεων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, πρόληψης και επιμόρφωσης στα ΚΑΠΗ Καστοριάς, Μαυροχωρίου

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης στο ΚΑΠΗ Μαυροχωρίου με Θέμα:    Προληπτική ιατρική για την Τρίτη  Ηλικία, διάρκειας 25 ωρών

Λειτουργία  μόνιμης  έκθεσης φωτογραφιών από  δράσεις των μελών σε ειδικό διαμορφωμένο χώρο, στο ΚΑΠΗ Καστοριάς  

Πρωτοβουλίες για δράση: “Συλλογή Πλαστικών Καπακιών” για την περαιτέρω διάθεσή και αξιοποίησή τους, στο Σύλλογο Νεφροπαθών και άλλους φορείς

Πραγματοποίηση ψυχαγωγικών εκδρομών και άλλων εκδηλώσεων

Κοινή δράση με το ΕΠΑΣ Καστοριάς για προσφορά χρήσιμων υπηρεσιών σε άτομα Τρίτης Ηλικίας στο ΚΑΠΗ Καστοριάς


Τομέας Παιδείας & Αθλητισμού

Υπογραφή Σύμβασης με προμηθευτή για διευθέτηση σημαντικών ελλείψεων σε βρύσες, καζανάκια, θερμοσίφωνες στους Παιδικούς Σταθμούς.  

Διευθέτηση παλαιών εκκρεμοτήτων για τη φροντίδα του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου (γήπεδο Καστοριάς)

Υπογραφή Σύμβασης με προμηθευτή για την αποκατάσταση του χορτοτάπητα του ΔΑΚ Καστοριάς.

Λειτουργικές παρεμβάσεις στις τουαλέτες του γηπέδου Καστοριάς και του Κλειστού Γυμναστηρίου 

Πραγματοποίηση απαραίτητων ενεργειών και τήρηση υγειονομικών πρωτοκόλλων για άφιξη της Εθνικής Ομάδας Κωπηλασίας Ρωσίας στην Καστοριά με αποστολή 60 ατόμων

Πραγματοποίηση εβδομαδιαίων εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών δράσεων στο αναγνωστήριο της βιβλιοθήκης Κορησού με τη συνεργασία της αρμόδιας υπαλλήλου, αλλά και εθελοντών (πολιτών, γιατρών, εκπαιδευτικών)

Παρουσιάσεις βιβλίων και γνωριμία με αξιόλογους συγγραφείς στο αναγνωστήριο της βιβλιοθήκης Κορησού και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς

Συμμετοχή και συνεργασία με Θεατρικές Ομάδες, στις Εορταστικές Εκδηλώσεις Χριστουγέννων-Πρωτοχρονιάς


12. Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή

Διαρκής επαφή και συνεργασία με τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την εύρυθμη λειτουργία τους

Διευθέτηση παλαιών οφειλών προμηθευτών. Σημαντική ελάττωση του οφειλόμενου χρέους. Το μικρότερο έπειτα από τη συνένωση των Δήμων

Έγκαιρη προετοιμασία και προμήθεια πετρελαίου για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

Αναγομώσεις πυροσβεστήρων και ανανέωση όρων πυρασφάλειας

Αποκατάσταση  αισθητήρων – κεραιών στη σκεπή Γυμνασίου Πενταβρύσου

Επισκευές και αποκατάσταση εσωτερικών ξύλινων πορτών και υδραυλικών προβλημάτων Γυμνασίου Πενταβρύσου

Τοποθέτηση καινούριου κυκλοφορητή στον λέβητα Γυμνασίου-Λυκείου Μεσοποταμίας

Συντήρηση εσωτερικών χώρων και υδραυλικά Γυμνασίου-Λυκείου Μεσοποταμίας

Τοποθέτηση 6 καινούριων σωμάτων καλοριφέρ μαζί με τις απαραίτητες σωληνώσεις στο Γυμνάσιο Μανιάκων

Επιδιόρθωση και συντήρηση κουφωμάτων στο Γυμνάσιο Μανιάκων

Χορήγηση χρωμάτων και άλλων χρήσιμων υλικών για κατασκευές στο Γυμνάσιο Μανιάκων

Αποκατάσταση χαλασμένων εσωτερικών πορτών και επισκευή υδραυλικών στις τουαλέτες στο 1ο Γυμνάσιο Καστοριάς

Εργασίες μεταστέγασης του Ειδικού Γυμνασίου-Λυκείου στο 2ο Γυμνάσιο Καστοριάς

Δημιουργία χώρου αποδυτηρίων στο 2ο Γυμνάσιο Καστοριάς

Τοποθέτηση 5 εξωτερικών προβολέων περιμετρικά του χώρου στο 2ο Γυμνάσιο Καστοριάς

Αποκατάσταση διαρροής της εξωτερικής αποχέτευσης στο 2ο Γυμνάσιο Καστοριάς

Τοποθέτηση 3 εξωτερικών προβολέων στο 3ο Γυμνάσιο Καστοριάς

Χορήγηση χρήσιμων υλικών για κατασκευές των μαθητών στο 3ο Γυμνάσιο Καστοριάς

Κατασκευή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης με σκοπό την δημιουργία τμήματος πληροφορικής στο 3ο Γυμνάσιο Καστοριάς

Αποκατάσταση υδραυλικών εγκαταστάσεων στο 3ο Γυμνάσιο Καστοριάς

Αποκατάσταση χαλασμένων εσωτερικών πορτών και κουφωμάτων στο 4ο Γυμνάσιο Καστοριάς

Κατασκευή δοκαριών και τοποθέτηση διχτυού (φιλέ) και μηχανισμού για γήπεδο βόλεϊ στο Μουσικό Γυμνάσιο Καστοριάς

Επισκευές και επιδιορθώσεις στο προαύλιο και τους εσωτερικούς χώρους στο Μουσικό Γυμνάσιο Καστοριάς

Εξειδικευμένες εργασίες συντήρησης μουσικών οργάνων στο Μουσικό Γυμνάσιο Καστοριάς

Παρεμβάσεις και επιδιορθώσεις εσωτερικών και εξωτερικών χώρων στο 3ο Λύκειο Καστοριάς

Αποκατάσταση φθορών και ζημιών των κουφωμάτων στο 3ο Λύκειο Καστοριάς

Χορήγηση χρήσιμων και απαραίτητων υλικών για τις ανάγκες του σχολείου στο 3ο Λύκειο Καστοριάς

Προμήθεια και αντικατάσταση όλων των παλαιών φωτοτυπικών μηχανημάτων στο 1ο, 2ο και 3ο Λύκειο Καστοριάς

Κατασκευή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης με σκοπό τη δημιουργία δεύτερου τμήματος πληροφορικής και τοποθέτηση ηλεκτρονικών υπολογιστών χορηγούμενους από πρόγραμμα της Περιφέρειας στο 1ο, 2ο και 3ο Λύκειο  Καστοριάς 


13. Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή

Διαρκής επαφή και συνεργασία με τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την εύρυθμη λειτουργία τους

Φροντίδα για την επιστασία των Εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των κυλικείων των σχολείων

Λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίθηκε αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων 

Διευθέτηση παλαιών οφειλών προμηθευτών. Σημαντική ελάττωση του οφειλόμενου χρέους. Το μικρότερο έπειτα από τη συνένωση των Δήμων

Έγκαιρη προετοιμασία και προμήθεια πετρελαίου για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

Αναγομώσεις πυροσβεστήρων και ανανέωση όρων πυρασφάλειας

Χρηματοδότηση Μελέτης 9ου Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς, με ποσό 230.000€

Μελέτη δημιουργίας αίθουσας εκδηλώσεων στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Μανιάκων, ποσού 260.000€

Αποπεράτωση εργασιών ελαιοχρωματισμού και διαμόρφωσης προαύλιου χώρου  στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Μανιάκων 

Τοποθέτηση ειδικών ελαστικών ταπήτων στο 1ο, 3ο, 6ο Νηπιαγωγείο Καστοριάς και στο 3ο Μανιάκων

Δημιουργία Ολοήμερου Νηπιαγωγείου στο Τοιχιό και 1ο Νηπιαγωγείο Μεσοποταμίας

Μετεγκατάσταση 1ου Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς στον ανακαινισμένο χώρο

Καθαρισμός μοκετών Νηπιαγωγείων και Ειδικού Δημοτικού

Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού και άλλων σχετικών υλικών στις σχολικές μονάδες

Συντήρηση λεβητοστασίων σχολικών μονάδων

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και απολυμαντικά είδη

Ελαιοχρωματισμός σχολικών μονάδων από προσωπικό Κοινωφελούς Προγράμματος Εργασίας

Προμήθεια παιδικών κρεβατιών σε ολοήμερα Νηπιαγωγεία

Επιδιόρθωση, επισκευές και επίλυση έκτακτων προβλημάτων (υδραυλικά, ηλεκτρολογικά κλπ) όπου υπήρξε ανάγκη

Προμήθεια αθλητικών ειδών και σχετικών υλικών

Τεχνολογική υποστήριξη με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, φωτοτυπικά μηχανήματα και άλλο χρήσιμο υλικό

Ανακατασκευή τουαλετών στο Δημοτικό Σχολείο Δισπηλιού

Ανακαίνιση 5ου Δημοτικού Σχολείου με αντικαταστάσεις καλοριφέρ και φωτιστικών

Αλλαγή εσωτερικών κουφωμάτων Δημοτικού Σχολείου Κορησού και άλλες εργασίες εξωτερικού χώρου

Εργασίες και επισκευές σκεπής και τοποθέτηση γυψοσανίδων στο 1ο Νηπιαγωγείο Μεσοποταμίας

Αλλαγή πολυκαρβονικών στο Δημοτικό Σχολείο Μεσοποταμίας

Επισκευές και άλλες απαραίτητες εργασίες στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς 


14. Δημοτικό Ωδείο «Δημήτριος Μπαϊρακτάρης & Σουλτάνα Πετσάλνικου Μπαϊρακτάρη

Παροχή Μουσικής Παιδείας σε 100 περίπου μαθητές της περιοχής

Διοργάνωση Καλλιτεχνικών και άλλων Εκδηλώσεων

Πραγματοποίηση διάλεξης – σεμιναρίου από το Ωδείο Φίλιππος Νάκας 

Συναυλία Συνόλου Κιθαριστών του Ωδείου

Εορταστικές Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις, μουσικής, χορού, αφήγησης

Πραγματοποίηση απολυτήριων εξετάσεων πτυχίου πιάνου


15. Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς & Δημοτικές Επιτροπές

Δημοτικό Συμβούλιο

31 Συνεδριάσεις – 298 Αποφάσεις (238 ομόφωνες)

Έκδοση Ψηφίσματος Διαμαρτυρίας για το κλείσιμο καταστήματος Τράπεζας Πειραιώς στη Μεσοποταμία

Έκδοση Ψηφίσματος για το θάνατο του Αναστασίου Πηχεών


Εκτελεστική Επιτροπή

29 Συνεδριάσεις Δημάρχου – Αντιδημάρχων για προγραμματισμό, ιεράρχηση, καθορισμό, αξιολόγηση, παρακολούθηση στόχων και χρονοδιαγραμμάτων


Οικονομική Επιτροπή  

31 Συνεδριάσεις – 366 Αποφάσεις


Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

11 Συνεδριάσεις – 36 Αποφάσεις 


Επιτροπή Διαβούλευσης 

2 Συνεδριάσεις – 3 Αποφάσεις 


Επιτροπή Παιδείας

11 Συνεδριάσεις


16. Αντιμετώπιση πανδημίας

Άμεση εφαρμογή όλων των αποφάσεων και των μέτρων που ανακοινώθηκαν από τον ΠΘ και τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές 

Πιστή τήρηση όλων των επίσημων οδηγιών, εγκυκλίων, ανακοινώσεων, υπηρεσιακών εγγράφων 

Συνεχής πληροφόρηση και ενημέρωση των πολιτών σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες των αρμόδιων υγειονομικών αρχών

Διαρκής επικοινωνία και ενημέρωση με όλους τους αρμόδιους υγειονομικούς φορείς της περιοχής

Ενημέρωση και συνεργασία με την Α’θμια και Β’θμια Εκπαίδευση για οδηγίες και τήρηση των κανόνων υγιεινής από την εκπαιδευτική κοινότητα

Διανομή φαρμακευτικού υλικού και απολυμαντικών μέσων σε όλες τις εκπαιδευτικές δημοτικές δομές

Πραγματοποίηση έκτακτης συνέντευξης τύπου για ενημέρωση των πολιτών και έκκληση για τήρηση και εφαρμογή των μέτρων

Αποστολή εγγράφων και επιστολών προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για ειδική μεταχείριση της Καστοριάς, λόγω εκτεταμένων κρουσμάτων

Έκτακτες αποφάσεις και ανακοινώσεις ειδικών μέτρων για τη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας

Εφαρμογή μέτρων για τη διευκόλυνση του προσωπικού του Δήμου και των οικογενειών τους

Ανάληψη πρωτοβουλίας για την πρώτη πραγματοποίηση έκτακτης σύσκεψης όλων των φορέων

Ενεργή συμμετοχή και συνεργασία σε όλες τις συσκέψεις των αρμοδίων φορέων

Μηνύματα-εκκλήσεις του Δημάρχου Καστοριάς προς τους πολίτες

Επικοινωνία και συνεργασία με τους επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων

Αυστηρή καθαριότητα και συνεχείς απολυμάνσεις σε όλους τους δημοτικούς κοινόχρηστους χώρους και όπου αλλού απαιτήθηκε ή ζητήθηκε

Προμήθεια απολυμαντικών και άλλων υγειονομικών υλικών σε όλες τις υπηρεσίες και δομές του Δήμου και όπου αλλού απαιτήθηκε ή ζητήθηκε  

Ανακοινώσεις και εκκλήσεις προς τους πολίτες για την αποκομιδή απορριμμάτων και τήρηση μέτρων προστασίας

Ενίσχυση του προσωπικού του Δήμου με έκτακτες προσλήψεις

Λειτουργία Γραμμής Συμβουλευτικής Υποστήριξης από το Κέντρο Κοινότητας 

Επέκταση και πλήρης αξιοποίηση του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» για τη φροντίδα και υποστήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων

Συνεννόηση και συνεργασία με εθελοντικές ομάδες για τη συμμετοχή τους στις περιπτώσεις συνδρομής στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» για εξυπηρέτηση μεμονωμένων περιστατικών

Μέριμνα, κατόπιν συνεννόησης με τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών και το Νοσοκομείο Καστοριάς, για τη δημιουργία ειδικών συνεδριών εθελοντικής αιμοδοσίας

Μέτρα προστασίας για τα άλση και τις περιπατητικές διαδρομές, τις παιδικές χαρές, τους αύλειους χώρους δημοτικών σχολείων, τις λαϊκές αγορές

Διανομή μικρογευμάτων, καφέδων και αναψυκτικών στο προσωπικό του Νοσοκομείου Καστοριάς

Λειτουργία πρόσθετων έκτακτων τηλεφωνικών γραμμών υποστήριξης και εξυπηρέτησης πολιτών

Μέριμνα και φροντίδα για τη σίτιση αδέσποτων ζώων με τοποθέτηση ειδικών υποδοχέων τροφής και διανομή 800 κιλών τροφής σε φιλοζωικές ομάδες

Ανασυγκρότηση και συντονισμός όλων των αρμόδιων δομών και υπηρεσιών για τη διαχείριση της Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης στη Δημοτική Ενότητα Μεσοποταμίας

Καθημερινή και διαρκής μέριμνα για τους κατοίκους της Δ.Ε. Μεσοποταμίας με καθολική υποστήριξη των δομών και υπηρεσιών του Δήμου Καστοριάς

Διευκολύνσεις σε επαγγελματικές ομάδες, εργαζομένους, αγρότες, κτηνοτρόφους αλλά και πολίτες για τον κωδικό Β4 και τις τραπεζικές τους υπηρεσίες και προμήθεια καύσιμης ύλης όπου απαιτήθηκε

Ειδική μέριμνα για νεφροπαθείς και άλλες ευπαθείς ομάδες

Καθημερινή εξυπηρέτηση 120 δημοτών για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Διανομή ειδών καθημερινής χρήσης και πρώτης ανάγκης, αλλά και πασχαλινό πακέτο σε όλους τους κατοίκους της Δ.Ε. Μεσοποταμίας

Καθημερινό μαγείρεμα και διανομή φαγητού σε άπορες οικογένειες, με επίταξη των μαγείρων από τους παιδικούς και βρεφικούς σταθμούς

Λειτουργία τηλεφωνικών γραμμών εξυπηρέτησης αποκλειστικά για τους κατοίκους της Δ.Ε. Μεσοποταμίας Ενίσχυση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» με ένα όχημα, προσφορά Εταιρείας αυτοκινήτων

Πραγματοποίηση αποχιονισμών από την έκτακτη κακοκαιρία με έμφαση τις ορεινές της Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης

Λειτουργία προγραμμάτων κατάρτισης εξ’ αποστάσεως από το ΚΕΚ του Δήμου Καστοριάς

Μέριμνα για απολυμάνσεις και ενημερώσεις στον καταυλισμό Ρομά

Στελέχωση και ενίσχυση του Γραφείου Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου με 8μελές υγειονομικό κλιμάκιο του Ελληνικού Στρατού

Αυξημένοι έλεγχοι της ποιότητας πόσιμου νερού από τη ΔΕΥΑ Καστοριάς

Μέριμνα για τον εφοδιασμό του Φιλόπτωχου Ταμείου της Ιεράς Μητρόπολης Καστοριάς

Φροντίδα για είδη πρώτης ανάγκης για το Γηροκομείο Καστοριάς και εξασφάλιση του πασχαλινού γεύματος για τους τροφίμους

Παράδοση υγειονομικού υλικού στο Νοσοκομείο Καστοριάς σε συνεργασία με τον Σύλλογο Καστοριανών Φρανκφούρτης

Δημόσια έκφραση ευχαριστιών και ευγνωμοσύνης του Δημάρχου Καστοριάς σε όλες τις υγειονομικές δομές και το προσωπικό του Νοσοκομείου

Επιστολές στον Πρωθυπουργό, σε Υπουργούς και σε αρμόδιους φορείς για ευνοϊκή μεταχείριση της περιοχής μας με τη λήψη ειδικών μέτρων

Επιστολή και άμεση ανταπόκριση για την επαναλειτουργία του Κέντρου Υγείας Μεσοποταμίας

Πρωτοβουλία του Δημάρχου Καστοριάς για θεσμικό σχέδιο δράσης στήριξης του τόπου μας. Συσκέψεις και συνεργασία με αρμόδιους φορείς, αντιδημάρχους, δημοτικούς συμβούλους

Φροντίδα και επιμέλεια για την εύρυθμη και ασφαλή επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων

Πρωτοβουλία για τη δημιουργία και παρουσίαση ειδικού γραφήματος των κρουσμάτων στην περιοχή μας και οριζοντιοποίηση της καμπύλης εδώ και 33 ημέρες!

Ευχαριστήριες επιστολές σε όλους όσοι πρόσφεραν με το δικό τους τρόπο κατά τη διάρκεια της πανδημίας και σε όλους όσοι υπήρξε συνεργασία

Ομαλή και ασφαλής επαναλειτουργία όλων των σχολικών μονάδων έπειτα από το κλείσιμο λόγω covid-19

Εξασφάλιση και διάθεση των απαραίτητων υλικών προστασίας (αντισηπτικά, γάντια, μάσκες)

Διασφάλιση σχολαστικής καθαριότητας από το προσωπικό καθαριστριών κατά τη διάρκεια της επαναλειτουργίας των σχολικών μονάδων


Η βοήθεια του Δήμου Καστοριάς στη Δημοτική Ενότητα Μεσοποταμίας, 

με αριθμούς:


       15  άτομα από το Πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”

       24  μέρες

     576  ώρες

     720  μερίδες μαγειρεμένο φαγητό για ειδικές κατηγορίες πολιτών

  1.763  περιστατικά προς επίλυση και βοήθεια

  4.332  περιστατικά τηλεφωνικών εξυπηρετήσεων και βοήθειας

  6.000  πακέτα τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης

30.000  κιλά τροφίμων και προμηθειών ειδών πρώτης ανάγκης


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ