"


Σε εξέλιξη εργασίες Αντιπλημμυρικής Προστασίας από την Περιφερειακή Ενότητα ΚαστοριάςΣε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες  εκτέλεσης του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία, καθαρισμοί, διευθετήσεις,

αποκαταστάσεις από χειμαρολάβα στην Π.Ε Καστοριάς», προϋπολογισμού μελέτης 690.000€, που εκτελείται υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών  Έργων της ΠΕ Καστοριάς.

Πιο συγκεκριμένα, αυτήν την περίοδο εκτελούνται εργασίες κατασκευής  δύο αντιπλημμυρικών αναχωμάτων στην Αγία Άννα και τριών στο Κρανοχώρι, ενώ ταυτόχρονα γίνεται η διευθέτηση της κοίτης του ποταμού.

Επίσης, έχει ολοκληρωθεί ο καθαρισμός της δεξαμενής υδρομάστευσης και του αποστραγγιστικού καναλιού στο Μακροχώρι Καστοριάς.Οι εργασίες για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων θα συνεχιστούν  σε Πεντάβρυσο, Τοιχιό, Μαυροχώρι και όπου αλλού κριθεί απαραίτητο.

Παράλληλα, στο πλαίσιο υλοποίησης του ανωτέρω έργου θα γίνουν εργασίες προστασίας του γεφυριού ΚΟΥΣΙΟΥΠΛΗ στην περιοχή Επταχωρίου. Θα κατασκευαστεί κατάντι  του γεφυριού αντιπλημμυρικός αναβαθμός με οπλισμένο σκυρόδεμα και ράβδους αγκύρωσης, προστατευτικά συρματοκιβώτια, θα γίνει αποκατάσταση με λιθοδομή των κατεστραμμένων τμήματα του γεφυριού, θα τοποθετηθούν πληροφοριακές πινακίδες και  θα γίνει λιθόστρωση του δρόμου που οδηγεί στο γεφύρι. 


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ