"


Στις 5 Αυγούστου οι εκλογές στην Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ.


Την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2020 θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές για ανάδειξη νέου ΔΣ στην ΕΚΑΣΔΥΜ. Πιο συγκεκριμένα: 


Έχοντας υπόψη: Α.  Τον Αθλητικό Νόμο 2725/99

                             Β.  Τα άρθρα 15-25 του Καταστατικού της Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ.

                             Γ.  Την από 10-06-2020 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ.

ΚΑΛΟΥΜΕ

Τα Σωματεία-Μέλη της ΕΚΑΣΔΥΜ, σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την ΤΕΤΑΡΤΗ 05 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 και ώρα 17.00μ.μ., που θα γίνει στα γραφεία της Ένωσης Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Δυτικής Μακεδονίας (Γρανικού 9 – Κοζάνη) με τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ΕΚΛΟΓΗ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ και ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Γ.Σ.
2. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ Γ.Σ.
3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021
4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ και ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 01-01-2020 έως 05-08-2020
5. ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
6. ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ Δ.Σ. ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ
7. ΕΚΛΟΓΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
8. ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ: Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΤΑΚΤΙΚΩΝ και ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.
και Β) ΤΡΙΩΝ (3) ΤΑΚΤΙΚΩΝ και ΕΝΟΣ (1) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η από το Καταστατικό απαιτούμενη απαρτία, η Γενική Συνέλευση, θα επαναληφθεί / συνέλθει εκ νέου, την ίδια ημέρα, ΤΕΤΑΡΤΗ 05 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020, στον αυτό χώρο και ώρα 18.00μ.μ., με τα ίδια  Θέματα Ημερήσιας Διάταξης, ανεξάρτητα  από τον αριθμό των Μελών που παρίστανται (Άρθρο 16 Καταστατικού Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ.).

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ