"


Δήμος Νεστορίου : Ορισμός δύο νέων άμισθων αντιδημάρχωνΤη δυνατότητα ορισμού νέων άμισθων αντιδημάρχων σε όλους τους Δήμους της χώρας προβλέπει ο Νόμος 4647/2019

(παρ. 7 του άρθρου 47) που ψηφίστηκε τον περασμένο Δεκέμβριο από τη Βουλή των Ελλήνων. Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, οι δήμαρχοι μπορούν να ορίσουν πέραν και επιπλέον των έμμισθων αντιδημάρχων που προβλέπει η νομοθεσία (2 στο Δήμο Νεστορίου), άμισθους αντιδημάρχους προκειμένου να συνδράμουν τους δημάρχους στα καθήκοντά τους και γενικά να συντελέσουν στην αποτελεσματικότερη και πιο εύρυθμη λειτουργία των Δήμων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο δήμαρχος Νεστορίου κ. Χρήστος Γκοσλιόπουλος όρισε 2 νέους άμισθους αντιδημάρχους, τον κ. Ιωάννη Τοτονίδη και τον κ. Δημήτρη Μπαμπούλη, που θα λειτουργούν παράλληλα και με συγκεκριμένα καθήκοντα που περιγράφονται στις σχετικές αποφάσεις ορισμού τους, με τους νυν έμμισθους αντιδημάρχους κ. Ιωάννα Νταούτη και κ. Γιώργο Καραβασίλη. Επισημαίνεται πως οι δύο νέοι άμισθοι αντιδήμαρχοι δεν δικαιούνται αντιμισθία και έξοδα μετακίνησης, ούτε ειδικής άδειας σε περίπτωση που τυγχάνουν δημόσιοι υπάλληλοι.

Τα δείγματα δουλειάς και τα αποτελέσματα της έως σήμερα δράσης της νέας δημοτικής αρχής είναι ήδη ορατά και θετικά για τα θέματα του Δήμου και των δημοτών. Η νέα προσθήκη στο δημοτικό σχήμα δύο στελεχών με εμπειρία και γνώση της αυτοδιοίκησης και της περιοχής, θα προσδώσει επιπλέον ώθηση στο δημοτικό έργο και γενικότερα στη λειτουργία του Δήμου Νεστορίου.
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ