"


ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ : Εργασίες καθημερινότητας στους οικισμούςΟ Δήμος Βοΐου, στην προσπάθειά του να προσφέρει τις βέλτιστες δυνατόν υπηρεσίες μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας,

έχει εξοπλίσει με τα κατάλληλα μέσα και τους απαραίτητους πόρους τους Προέδρους των Κοινοτήτων όλου του Δήμου, για να εκτελέσουν εργασίες καθημερινότητας, που αφορούν

α)τη συντήρηση του δικτύου φωτισμού,
β) την καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων,
γ) την αποψίλωση χόρτων,
δ) την αποκατάσταση ζημιών, καθώς και οποιαδήποτε
εργασία οι ίδιοι θεωρούν χρήσιμη στις Κοινότητες τους.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι Πρόεδροι μπορούν να προβαίνουν σε εργασίες χωρίς την μεσολάβηση των κεντρικών υπηρεσιών και συνεργείων του Δήμου και να είναι πιο αποτελεσματικοί. Έτσι, επιτυγχάνεται έγκαιρη παρέμβαση, οικονομία δυνάμεων και άμεση δράση, όταν και όπου χρειάζονται και όχι όταν είναι διαθέσιμα τα μέσα και οι υπάλληλοι του Δήμου, που συνήθως δεν επαρκούν.

Το συνολικό ποσό που πιστώθηκε στους λογαριασμούς των Προέδρων των Κοινοτήτων ανέρχεται σε 71.000 ευρώ. Επιπλέον, αγοράστηκε εξοπλισμός αξίας 20.000 ευρώ.


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ