"

Υλοποίηση και προγραμματισμός έργων για τον εκσυγχρονισμό του δικτύου ύδρευσης της πόλης του Άργους Ορεστικού

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την υλοποίηση του έργου «Εσωτερικό υδραγωγείο πόλης Άργους Ορεστικού»

με προϋπολογισμό 1.880.000 ευρώ περίπου, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.


Αφορούν στην επέκταση και αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης της πόλης, προκειμένου να επιλυθούν χρόνια προβλήματα του υπάρχοντος δικτύου. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται πληθώρα τεχνικών έργων και παρεμβάσεων (δεξαμενές ρύθμισης-αποθήκευσης, αγωγοί τροφοδοσίας του δικτύου, δίκτυα διανομής) περιμετρικά του αστικού ιστού της πόλης του Άργους Ορεστικού και ιδιαίτερα στην υψηλή ζώνη, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συχνές βλάβες και διαρροές.

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του έτους, ενώ παράλληλα υποβάλλεται νέα πρόταση στο Ε. Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την αντικατάσταση όλου του δικτύου ύδρευσης της πόλης, ύψους 6.500.000 ευρώ περίπου.

 


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ