"

 


 


Υπουργείο Εργασίας: 145.000 νέες θέσεις μέσω 13 προγραμμάτων του ΟΑΕΔΤο σχέδιο του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση για δυναμικές στοχευμένες δράσεις ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, με στόχο της μείωσης της ανεργίας

μέσω της ένταξης και επανένταξης στην αγορά εργασίας αποκαλύπτει η aftodioikisi.gr.
Πρόκειται για 126.000+ τουλάχιστον 19.000 θέσεις, δηλαδή, συνολικά 145.000 θέσεις, μέσω 7+6 (13) προγραμμάτων του ΟΑΕΔ

Προώθηση στην απασχόληση μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα, όπου για πρώτη φορά βγήκε συνδεδεμένη με συμβουλευτική, υποχρεωτική κατάρτιση και πιστοποίηση σε ψηφιακές και τεχνικές δεξιότητες, συναφών με τις θέσεις απασχόλησης τους σε Δήμους και άλλα ΝΠΔΔ, με τις οποίες πιστοποιημένες τους δεξιότητες θα μπορούν πλέον να τοποθετηθούν στην ιδιωτική αγορά εργασίας .

Προώθηση στην απασχόληση 52.000 νέων ανέργων μέχρι 29 ετών με στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης δεξιοτήτων σε αναπτυξιακούς κλάδους της οικονομίας όπως, ψηφιακή οικονομία, κυκλική οικονομία, αγροδιατροφή, γαλάζια οικονομία,  τουρισμό, μεταφορές και υποδομές, δημιουργική βιομηχανία, πολιτισμό και  ασφαλώς μέσω στήριξης της καινοτόμας επιχειρηματικότητας  και της μαθητείας.

Στήριξη της νεανικής γυναικείας επιχειρηματικότητας για 5.000 νέες άνεργες γυναίκες μέχρι 29 ετών.

Προώθηση στην απασχόληση 3.000 νέων άνεργων ΑμεΑ μέσω προγράμματος  εξειδικευμένης συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης.

Στήριξη 2.500 νέων ανέργων αποφυλακισμένων παραβατών μέχρι 29 ετών με πρόγραμμα επανένταξης στην αγορά εργασίας.

Προγράμματα ένταξης στην αγορά εργασίας για 22.000 ανέργους και μακροχρόνια ανέργους, διαφόρων ηλικιών και εκπαιδευτικών βαθμίδων για την μείωση της ανεργίας σε αναδεικνυόμενους τοπικά θύλακες ανεργίας.

Πρόγραμμα προώθησης στην ιδιωτική αγορά εργασίας 5.000 πτυχιούχων άνεργων νέων μέχρι 29 ετών.

ΝΕΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΟΑΕΔ

Πρόγραμμα Απασχόλησης 7.000 ανέργων άνω των 30ετών στις Λιγότερες Αναπτυγμένες Περιοχές (ΛΑΠ), με έμφαση στις γυναίκες και τους μακροχρόνια ανέργους.

Πρόγραμμα Απασχόλησης 5.000 ανέργων άνω των 30ετών στις Περιφέρειες σε μετάβαση με έμφαση τις ηλικίες 30-49 σε στοχευμένες ειδικότητες .

Πρόγραμμα Απασχόλησης 3.500 ανέργων άνω των 30ετών στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες με έμφαση σε τομείς αιχμής και υψηλής ζήτησης.

Πιλοτικό Πρόγραμμα εργασιακής ένταξης στην αγορά εργασίας 3.500 προσφύγων.

Πιλοτικό Πρόγραμμα συνεργασίας με Δήμους για την ευχερέστερη προώθηση της σύζευξης σε τοπικό επίπεδο ανέργων και επιχειρήσεων.

Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της νεανικής ανεργίας.
 


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ