"

Απολύμανση εγκαταστάσεων κι εξοπλισμού της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.

Πρόγραμμα πλύσης κι απολύμανσης πράσινων κάδων όλων των Δήμων Περ. Δυτ. Μακεδονίας


Η ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε. με αίσθημα ευθύνης προς τους εργαζομένους της αλλά και τους πολίτες της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας, εφαρμόζοντας τα μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας ενάντια στην εξάπλωση του κορονοϊού  COVID-19, ολοκλήρωσε την Παρασκευή 27 Μαρτίου τον 1ο κύκλο απολύμανσης των Κεντρικών Εγκαταστάσεων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων, των απορριμματοφόρων και συρμών μεταφόρτωσης καθώς και των κεντρικών γραφείων διοίκησης. Σε εύλογο χρονικό διάστημα θα ακολουθήσει και 2ος κύκλος απολύμανσης των χώρων αλλά και του κινητού εξοπλισμού, που είναι σε λειτουργία.Κατ’ επέκταση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες της Περιφέρειας της Δυτ. Μακεδονίας, έχει εκπονηθεί πρόγραμμα πλύσεων κι απολύμανσης των κάδων αστικών απορριμμάτων (πράσινος κάδος) και στους δεκατρείς (13) Δήμους της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας.


 


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ