"

 


Έργα της ΔΕΥΑΚ στην Ιεροπηγή
Η ΔΕΥΑΚ Καστοριάς συνεχίζει να επιτελεί το έργο της, παραδίδοντας στην τοπική κοινότητα Ιεροπηγής το έργο του καθαρισμού

των πρανών και κατασκευής φρεατίων για τη διοχέτευση των όμβριων υδάτων στην είσοδο του χωριού.
Οι υπηρεσίες και το προσωπικό της επιχείρησης εξακολουθούν να είναι στη διάθεση του κοινού για οποιοδήποτε αίτημα ή πρόβλημα αντιμετωπίζουν, ακόμη και στις δύσκολες αυτές στιγμές! 


 


 


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ