"


Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας και ο Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς στο Αμαξοστάσιο
Στο Αμαξοστάσιο της Π.Ε. Καστοριάς βρέθηκε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης με τον Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς Δημήτρη Σαββόπουλο. Εκεί πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την Προϊσταμένη του  Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων

Βάσω Σιδηροπούλου, καθώς και με όλο το προσωπικό, προκειμένου να ενημερωθεί από κοντά για το επίπεδο ετοιμότητας των μηχανημάτων, αλλά και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ανθρώπινο δυναμικό.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Περιφερειάρχης ενημερώθηκε διεξοδικά  για την κατάσταση των οχημάτων, για τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν ως προς την αγροτική οδοποιία, τις διανοίξεις, τις κατολισθήσεις, τις διαγραμμίσεις, τον αποχιονισμό κ.α, ενώ  τέθηκε η ανάγκη προσλήψεων προσωπικού, καθώς και η αγορά κάποιων μηχανημάτων, προκειμένου να αντιμετωπίζουν πιο αποτελεσματικά, οποιαδήποτε κατάσταση  ανακύπτει.


Ο κ. Κασαπίδης άκουσε με ιδιαίτερη προσοχή τα αιτήματά τους, αναφέροντας πως η προμήθεια μηχανημάτων έργου, η οποία θα εξοπλίσει καλύτερα την υπηρεσία, είναι πιθανή να γίνει μέσω  ευρωπαϊκών προγραμμάτων  ΕΣΠΑ. Παράλληλα σημείωσε την ανάγκη κατασκευής  επιπλέον στεγάστρου για την προφύλαξη τους από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ