"


Ενέργειες Ιταλικής κυβέρνησης για την προστασία της γούνας – χρήση του όρου γούνας.

Σε ενέργειες για την προστασία της γούνας προχωρά η γειτονική χώρα, η Ιταλία, καθώς η γούνα αποτελεί ένα σημαντικό της παραγόμενο προϊόν.  

Στην επίθεση που υπόκειται η γούνα από τις antifur οργανώσεις και την ανάδειξη από το χώρο της μόδας της συνθετικής γούνας (faux fur) ως εναλλακτική πρόταση για την ικανοποίηση της επιθυμίας των καταναλωτών για γούνα, που παραμένει ισχυρή, η Ιταλία φαίνεται αποφασισμένη να χρησιμοποιήσει κάθε δυνατό νόμιμο μέσο. 

Συγκεκριμένα, κάνοντας χρήση του άρθρου 7 του νόμου της 3ης Μαΐου 2019, 37 - Ευρωπαϊκό Δίκαιο 2018, το Υπουργικό Συμβούλιο της Ιταλίας, μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας, ενέκρινε, κατά την προκαταρκτική εξέταση της 6ης Φεβρουαρίου 2020, σχέδιο νομοθετικού διατάγματος που περιέχει διατάξεις σχετικά με τη χρήση των όρων "δέρμα", "δέρμα" και "γούνα" και τις βασικές απαιτήσεις σύνθεσης που πρέπει να πληρούν τα προϊόντα και τα προϊόντα που παράγονται μαζί με αυτά, για να διατεθούν στην αγορά. 

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου που εξέδωσαν «Στόχος είναι να υπάρχει μια σαφής και αδιαμφισβήτητη ένδειξη των χρησιμοποιούμενων υλικών και να εξαλειφθούν ενδεχόμενα εμπόδια στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.»  

Μια άμεση συνέπεια αυτού θα είναι όχι μόνο να μην χρησιμοποιείται ο όρος <γούνα> για οτιδήποτε δεν προέρχεται από αληθινό ζώο αλλά και να  γνωρίζει ο καταναλωτής τη στιγμή της αγοράς πως αγοράζοντας ένα τέτοιο ψεύτικο προϊόν αγοράζει ένα συνθετικό προϊόν, παράγωγο του πετρελαίου, που συμβάλλει στην καταστροφή του περιβάλλοντος.

Με δεδομένη τη σημασία του προϊόντος γούνας για την περιοχή μας αλλά και την ελληνική οικονομία, καθώς αποτελεί σημαντικό εξαγωγικό προϊόν, πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο να αναληφθούν παρόμοιες πρωτοβουλίες για την προστασία του προϊόντος και στη χώρα μας, κάνοντας χρήση ευρωπαϊκών οδηγιών και με τη συνεργασία άλλων κρατών μελών. 

Για το λόγο αυτό ο Σύνδεσμος Ελλήνων Γουνοποιών κοινοποίησε τις σχετικές πληροφορίες στην Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας και το Επιμελητήριο Καστοριάς προκειμένου να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες.


ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΟΥΝΟΠΟΙΩΝ
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ