"


Ημερίδα ενημέρωσης για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE ATIAS στην ΚαστοριάΤην αντιμετώπιση της απειλής των εισβλητικών ειδών μέσω της ανάπτυξης συστημάτων έγκαιρης ειδοποίησης και πληροφοριών για τα θηλαστικά στη Βόρεια Ελλάδα, πραγματεύεται το Ευρωπαϊκό

Πρόγραμμα LIFE ATIAS (LIFE18NAT/GR/000430), το οποίο βρίσκεται σε εφαρμογή από τις 02/9/2019 με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσής του, την 30/9/2020.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας εταίρος του προγράμματος, στα πλαίσια της δράσης Ε.1 «Επικοινωνία-Διάδοση & Δραστηριότητες Δικτύωσης», διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης με θέμα «Αντιμετώπιση της απειλής των εισβλητικών ειδών στη Βόρεια Ελλάδα, μέσω της ανάπτυξης συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και πληροφοριών για θηλαστικά», που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020 στις 11:00 π.μ. στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημερίδας, η οποία είναι ανοιχτή στο κοινό, περιλαμβάνει :

Πρόγραμμα

10:30-11:00 Προσέλευση

11:00 – 11:15    Έναρξη – Χαιρετισμοί

11:15-11:30
Γενική παρουσίαση προγράμματος LIFEATIAS
Δρ. Δημήτριος Μπακαλούδης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ/ Συντονιστής Προγράμματος

11:30-11:45 Επιπτώσεις των χωροκατακτητικών – ξενικών ειδών Αικατερίνη Λάντζα, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δασών Γρεβενών, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

11:45-12:00 Εφαρμογή σχεδίου διαχείρισης του αμερικανικού μινκ Κυριάκος Σκορδάς, Γενικός Διευθυντής Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας – Θράκης

12:00-12:15 Επικοινωνία προγράμματος LIFEATIAS& Εμπλοκή τοπικής κοινωνίας Δρ. Νικόλαος Παναγιώτου, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Δημοσιογραφίας ΑΠΘ

12:15 –12:45 Ερωτήσεις – Συζήτηση

Το πρόγραμμα LIFE ATIAS με συνολικό προϋπολογισμό 1.990.020,00 ευρώ, φιλοδοξεί να δημιουργήσει το απαραίτητο πλαίσιο για την αντιμετώπιση της απειλής των εισβλητικών ειδών, μέσω της δημιουργίας εργαλείων, γνώσεων και υποδομών για την οργάνωση της διαδικασίας παρακολούθησης των εισβλητικών ειδών στη Βόρεια Ελλάδα.

Μέσω του προγράμματος θα υλοποιηθούν δράσεις και ενέργειες σε στρατηγικές παρεμβάσεις που εξειδικεύονται : στην πρόληψη, συγκράτηση, έλεγχο, εκρίζωση, έγκαιρη προειδοποίηση και έρευνα, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του πληθυσμού των άγριων μινκ.

Επικεφαλής του προγράμματος είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και εταίροι είναι : η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, η Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας, η ΚΟΜΑΘ και η Εταιρεία Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ Ο.Ε.

Ανάλογη ημερίδα ενημέρωσης από τον Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, θα πραγματοποιηθεί και στη Φλώρινα την επόμενη Παρασκευή 07 Φεβρουαρίου 2020, σύμφωνα με το σχέδιο διάχυσης και επικοινωνίας του προγράμματος LIFE ATIAS (LIFE18NAT/GR/000430).

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ