"


Πάνω από 200.000€ για την ενεργειακή αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας Άργους Ορεστικού


H Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας Άργους Ορεστικού εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020
Με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Κασαπίδη εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 τέσσερα (4) έργα ενεργειακής αναβάθμισης των Κέντρων Υγείας Δυτικής Μακεδονίας, συνολικού προϋπολογισμού 790.850 € και με Δικαιούχο την 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας (3η ΥΠΕ). Συγκεκριμένα, εντάχθηκαν τα έργα:
- Ενεργειακή αναβάθμιση Κέντρου Υγείας Δεσκάτης, π/υ 192.500 €,
- Ενεργειακή αναβάθμιση Κέντρου Υγείας Άργους Ορεστικού,  π/υ 205.400 €,
- Ενεργειακή αναβάθμιση Κέντρου Υγείας Σερβίων, π/υ 200.260 € και
-  Ενεργειακή αναβάθμιση Κέντρου Υγείας Αμυνταίου, π/υ 192.690 €.

  Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα των έργων αφορούν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των δημοσίων κτιρίων και ειδικότερα των Κέντρων Υγείας και στην παράλληλη μείωση των εκπομπών CO2 μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στις υποδομές του δημόσιου τομέα, μέσω της υιοθέτησης ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων για ψύξη και θέρμανση χώρων και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, καθώς και μέσω εφαρμογής τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας.

 Τα έργα αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης των Κέντρων Υγείας θα υλοποιηθούν με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Περιφερειακού Ταμείου (ΕΤΠΑ) και Εθνικών Πόρων, μέσω του Άξονα Προτεραιότητας 4 – «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ