"


Παρατείνεται έως 31 Ιανουαρίου η προθεσμία για τη ρύθμιση οφειλών της ΔΕΥΑΚ
Λόγω του συνεχούς ενδιαφέροντος των καταναλωτών, οι οποίοι έστω και εκπρόθεσμα υποβάλλουν αιτήσεις για να κάνουν χρήση του Διακανονισμού Οφειλών, το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ αποφάσισε να παρατείνει την προθεσμία της ρύθμισης έως τις 31 Ιανουαρίου.

Πέραν αυτής της προθεσμίας δεν θα δοθεί νέα παράταση, ενώ αμέσως μετά η πολιτική της εταιρίας απέναντι σε όσους καταναλωτές έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές θα γίνει πολύ πιο αυστηρή.

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τα γραφεία της ΔΕΥΑΚ, στα τηλέφωνα 2467062102 – 6985552708 ή μπείτε στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΚ www.deyakastorias.gr και υπολογίστε μόνοι σας τα ποσά των δόσεων και της προκαταβολής, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας.

Υπενθυμίζουμε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να μείνει σε ισχύ η ρύθμιση, είναι να εξοφλούνται εμπρόθεσμα οι δόσεις και οι τρέχοντες λογαριασμοί (λογαριασμοί που εκδίδονται μετά τη ρύθμιση).

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ