"


Εκδόθηκε η Κατανομή βοσκοτόπων 2019. Μέχρι 31 Δεκεμβρίου οι Ενστάσεις

Από το τμήμα  Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Καστοριάς ανακοινώνεται  ότι  εκδόθηκε η  κατανομή  βοσκοτόπων  του ΟΠΕΚΕΠΕ, 

που  σχετίζεται  με τις  ετήσιες  επιδοτήσεις  του  έτους  2019  και καλούνται  όλοι  οι ενδιαφερόμενοι  κτηνοτρόφοι να  προσέλθουν άμεσα στα  γραφεία  της  υπηρεσίας,  για  να  ενημερωθούν  ενυπόγραφα.

 Όσοι  κτηνοτρόφοι  διαφωνούν με την κατανομή του  ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν  έχουν  λάβει  το  ανάλογο  ύψος  επιδότησης  για  τα  ζώα  που  κατέχουν, εξαιτίας  μείωσης  στον  αντίστοιχο  βοσκότοπο  που  αποδίδεται  στην  εν λόγω κατανομή  του  ΟΠΕΚΕΠΕ, καλούνται  μέχρι τις  31/12/2019 (καταληκτική ημερομηνία για ενυπόγραφη ενημέρωση και ενστάσεις), αφού  υπογράψουν   στην   κατάσταση  κατανομής   ότι   έλαβαν   γνώση  να    υποβάλουν ένσταση. Η  υπογραφή  στην  κατάσταση  της  κατανομής,  είναι  απαραίτητη  ειδικά  στην περίπτωση που υπάρχει πρόθεση ένστασης.

Για πληροφορίες και για την ενυπόγραφη ενημέρωση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής  Οικονομίας & Κτηνιατρικής  (ΔΑΟΚ) Καστοριάς, στον 1ο όροφο του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας και στα παρακάτω γραφεία:
- Γραφείο 7,  Τσούτση Ευπραξία και
- Γραφείο 5, Μπέης Ελευθέριος

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ