"


Ο Θωμάς Μάνος μέλος στην "Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας".

Πραγματοποιήθηκε η 1η Γενική Συνέλευση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας "Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας". Η συνέλευση έγινε με σκοπό την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ώστε να συμπληρωθεί η σύνθεσή του, βάσει του καταστατικού, από εκπροσώπους επιχειρήσεων,  Μέσα σε θετικό κλίμα ομοφωνίας εκλέχτηκαν τα μέλη των επιχειρήσεων.

Το παρών έδωσαν και αρκετά νέα μέλη που κατέθεσαν αίτηση εγγραφής στην εταιρεία. Σκοπός της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης είναι μέσω της αποτελεσματικής και ευέλικτης λειτουργίας της αναδείξει τον αγροδιατροφικό τομέα ως κρίσιμο συντελεστή ανάπτυξης και να προωθήσει συντονισμένα την αγροδιατροφική ταυτότητα της Δυτικής Μακεδονίας. Στη συνέλευση έδωσε το παρών και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Κασαπίδης Γεώργιος.

Ακολούθησε συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου με σκοπό τη συγκρότησή του σε σώμα.

Η τελική σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου  είναι η ακόλουθη:

Πρόεδρος: Δαδαμόγια Κατερίνα, Εντεταλμένη Περιφ. Σύμβουλος ΠΔΜ
Αντιπρόεδρος: Νίκου Κών/νος, Εκπρόσωπος "Κτήμα Άλφα"
Γραμματέας: Μιχαηλίδης Ιορδάνης, Εκπρόσωπος "Kastor Farm"
Ταμίας: Μακρυγιάννης Μενέλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος ΠΔΜ
Μέλη:  Δημητρίου Σωκράτης, Εκπρόσωπος "Αχιλλέας Σωκράτης ΙΚΕ"
            Κουρέλλας Σωκράτης, Εκπρ. "Κουρέλλας Γαλακτοκομικά"
            Κωτούλας Αλέξης, Εκπρόσωπος "Προϊόντα Γης Βοΐου"
            Παπαδόπουλος Δημήτρης, Εκπρόσωπος "Α.Σ. Ίμερων"
            Μάνος Θωμάς, Περιφ. Σύμβουλος ΠΔΜ
            Λιάσης Ιωάννης, Αντιπρόεδρος Περιφ. Συμβουλίου ΠΔΜ
            Γιαννόπουλος Γρηγόρης, Περιφ. Σύμβουλος ΠΔΜ
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ