"


Στα 4,5 δισ. οι ρυθμισμένες οφειλές προς τα Ταμεία


Εισπράχθηκαν σχεδόν 300 εκατ. - Απομένουν άλλες 56.000 αιτήσεις
Τη βεβαιότητα ότι μέσα στις επόμενες ημέρες οι οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία που εντάσσονται στη ρύθμιση των 120 δόσεων θα υπερβούν αισθητά την αρχική πρόβλεψη των 4,5 δισ. ευρώ εκφράζουν πλέον τα στελέχη του υπουργείου Εργασίας, καθώς μέχρι την περασμένη Τρίτη 26 Νοεμβρίου είχαν ήδη ενταχθεί στη ρύθμιση χρέη 4.476.075.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, από το σύνολο των 432.550 αιτήσεων που είχαν υποβληθεί στον ΕΦΚΑ μέχρι και τις 7 Οκτωβρίου που ήταν η τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχει ήδη ολοκληρωθεί από τις υπηρεσίες του ΚΕΑΟ η διαδικασία της ρύθμισης των χρεών για 376.531 αιτήσεις και συνεπώς απομένει η διεκπεραίωση των υπολοίπων 56.019 αιτήσεων.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στη «Ν» στέλεχος του υπουργείου Εργασίας, η υπέρβαση της αρχικής πρόβλεψης για ένταξη στη ρύθμιση οφειλών ύψους 4,5 δισ. ευρώ, πιθανότατα να πραγματοποιηθεί έως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έχει δημοσιεύσει η «Ν», μέσα σε οκτώ ημέρες, δηλαδή από τις 11/11 έως και τις 18/11, είχαν ενταχθεί 61 εκατ. ευρώ στο συνολικό ποσό των ρυθμισμένων οφειλών. Στη συνέχεια και στο διάστημα από τις 19/11 έως και την περασμένη Τρίτη 26/11, δηλαδή μέσα στις επόμενες οκτώ ημέρες, είχαν ενταχθεί στη ρύθμιση των 120 δόσεων άλλα 56,7 εκατ. ευρώ.

Με αυτά τα δεδομένα θεωρείται πλέον βέβαιο από τα στελέχη του υπουργείου Εργασίας πως όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία για το σύνολο των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί, το συνολικό ποσό της οφειλής που θα έχει ενταχθεί στη ρύθμιση θα υπερβεί ακόμη και τα 4,6 δισ. ευρώ.

Πρώην ΟΑΕΕ

Από τη διαδικασία της ρύθμισης ανά ταμείο επιβεβαιώνεται ότι σχεδόν έχει ολοκληρωθεί στο σύνολό της η ρύθμιση για οφειλές προς το ΙΚΑ, ενώ συνεχίζεται με έντονους ρυθμούς η ένταξη των ασφαλισμένων σε πρώην ΟΑΕΕ και ΟΓΑ.

Συγκεκριμένα, για το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία για 5.942 αιτήσεις προς τον πρώην ΟΑΕΕ, για 2.567 στον ΟΓΑ και 24 αιτήσεις για το πρώην ΙΚΑ.  Από το σύνολο των 4.476.075.000 ευρώ που ήδη μπήκαν σε ρύθμιση, τα 2,5 δισ. ευρώ αφορούν οφειλές εργοδοτών προς το ΙΚΑ, ενώ στον ΟΑΕΕ το αντίστοιχο ποσό είναι 1,5 δισ. ευρώ και στον ΟΓΑ 247,8 εκατ. ευρώ.

Η συνολική εικόνα

Από τον αριθμό των αιτήσεων που διεκπεραιώθηκαν μέχρι και την προηγούμενη Τρίτη 26 Νοεμβρίου, το ποσό των χρεών που ρυθμίστηκε, καθώς και τα ποσά που εισπράχθηκαν από τις δόσεις ή από τις εφάπαξ πληρωμές, προκύπτει η ακόλουθη εικόνα ανά ασφαλιστικό φορέα:

1. ΙΚΑ - Εργοδότες, 

Αιτήσεις: 85.305,
Ρυθμίστηκαν:
2.588.641.000 ευρώ
Εισπράχθηκαν:
191.831.000 ευρώ

2. ΟΓΑ,

Αιτήσεις: 77.774
Ρυθμίστηκαν: 247.839.000 ευρώ
Εισπράχθηκαν: 11.613.000 ευρώ

3. ΟΑΕΕ,

Αιτήσεις: 197.799
Ρυθμίστηκαν:
1.538.178.000 ευρώ
Εισπράχθηκαν: 82.779.000 ευρώ

4. ΕΤΑΑ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Αιτήσεις: 12.513
Ρυθμίστηκαν: 84.349.000 ευρώ
Εισπράχθηκαν: 6.197.000 ευρώ

5. Παροχές: αφορά χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως από διάφορα Ταμεία και πρέπει να επιστραφούν. Σε αυτή την κατηγορία των ρυθμίσεων η εικόνα παρέμεινε αμετάβλητη τις τελευταίες 10 ημέρες και είναι η ακόλουθη:

Αιτήσεις: 3.140
Ρυθμίστηκαν: 16.526.000 ευρώ
Εισπράχθηκαν: 2.438.000 ευρώ

Η διαδικασία της e- ρύθμισης των ασφαλιστικών οφειλών ξεκίνησε στις 22/5 και θα ολοκληρωθεί στις 31/12/19. 
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ