"


Με συμμετοχή του Δήμου Νεστορίου η 3η Συνάντηση των εταίρων του έργου GREENPOINT-MOB
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο Λαιμό Πρεσπών, η τρίτη συνάντηση των εταίρων του έργου  GREENPOINT-MOB στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG - IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020, στο οποίο η ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος.


Στο συγκεκριμένο έργο που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG - IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020, οι εταίροι του έργου είναι συνολικά 6:
1. ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. – DIADYMA S.A., Ελλάδα (Επικεφαλής εταίρος)
2. Δήμος Πρεσπών -  Municipality of Prespes, Ελλάδα
3. Δήμος Νεστορίου - Municipality of Nestorio, Ελλάδα
4. Δήμος Κολώνιας - Municipality of Kolonjë , Αλβανία
5. Βαλκανικό Κέντρο Συνεργασίας και Ανάπτυξης - Balkan Center for Cooperation and Development (BCCD), Αλβανία
6. Δήμος Αργυροκάστρου - Municipality of Gjirokaster, Αλβανία


Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 670.673,98€ και η διάρκειά του είναι δύο χρόνια.
Το έργο GREENPOINT-MOB αφορά την πρόληψη και την ανακύκλωση των απορριμμάτων και την ανάπτυξη δύο κινητών πράσινων σημείων στην Ελληνική πλευρά (Δήμος Πρεσπών, Δήμος Νεστορίου) και δύο κινητών πράσινων σημείων στην Αλβανική πλευρά (Δήμος Αργυροκάστρου, Δήμος Κολώνιας), σε συνδυασμό με δράσεις ευαισθητοποίησης και προώθησης της ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών με Διαλογή στην Πηγή.


Ο κύριος στόχος του έργου είναι η είναι η βελτίωση της διαχείρισης των ανακυκλώσιμων αποβλήτων (χαρτί, πλαστικό, γυαλί, αλουμίνιο, μπαταρίες, χρησιμοποιημένα έλαια, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ογκώδη, χρησιμοποιημένα ρούχα, ηλεκτρικοί λαμπτήρες) στις απομακρυσμένες περιοχές.

Το έργο μεταξύ άλλων αποσκοπεί:
στην κάλυψη της ανάγκης βελτίωσης της ανακύκλωσης σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές, προσφέροντας κατάλληλες λύσεις για όλες τις ροές αποβλήτων μέσω του GREEN POINT MOB
στην αύξηση της ευαισθητοποίησης των πολιτών σχετικά με τις πρακτικές ανακύκλωσης και τον κατάλληλο διαχωρισμό των αποβλήτων στην πηγή
στην ανάπτυξη κατάλληλης κατάρτισης και ενημέρωσης προς τον πληθυσμό-στόχο των απομακρυσμένων περιοχών του έργου, δηλαδή στα σχολεία, τις δημόσιες αρχές και τις ιδιωτικές εταιρείες
στην ανταλλαγή, μεταξύ των εταίρων, τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών που σχετίζονται με τη βελτίωση της διαχείρισης των ανακυκλώσιμων υλικών
στην προμήθεια κατάλληλων κάδων ανακύκλωσης και οχημάτων για την μεταφορά αυτών στις ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές
στην εκπόνηση έρευνας αξιολόγησης αναγκών, ώστε να καταδειχτεί η τρέχουσα κατάσταση της διαδικασίας ανακύκλωσης και το επίπεδο διαχείρισης αποβλήτων. Βάσει των ευρημάτων, εκπονήθηκαν συγκεκριμένα Τοπικά Σχέδια Ανακύκλωσης (LRP) με συγκεκριμένες ενέργειες σε κάθε συμμετέχοντα Δήμο για τη μεταφορά τεχνογνωσίας της διαδικασίας ανακύκλωσης.

Μέχρι στιγμής έχει ολοκληρωθεί η έρευνα πεδίου για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, έχει γίνει η προμήθεια και η τοποθέτηση των κινητών πράσινων σημείων και των κάδων των τεσσάρων βασικών ροών ανακυκλώσιμων υλικών και ξεκινά η πιλοτική λειτουργία του συστήματος με συνεργασία των εμπλεκόμενων εταίρων.

Στη συνάντηση οι εταίροι συζήτησαν για την πορεία υλοποίησης του έργου και τις δράσεις που έχουν πραγματοποιηθεί καθώς και για τις μελλοντικές ενέργειες, δράσεις και εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν μέχρι και την ολοκλήρωση του έργου.

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ