"


Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες Αντιπλημμυρικής Προστασίας και οι Διευθετήσεις στη νέα Γέφυρα Νεστορίου
Αντικείμενο του έργου ήταν η κατασκευή αντιπλημμυρικού αναβαθμού στην κοίτη του ποταμού Αλιάκμονα, στη θέση νέα γέφυρα Νεστορίου, καθώς και οι αποκαταστάσεις των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, οι οποίες καταστράφηκαν με τις πλημμύρες του χειμώνα. Ο νέος αναβαθμός έγινε με οπλισμένο σκυρόδεμα σε απόσταση δύο μέτρων ανάντι του υφιστάμενου με συρματοκιβώτια, ούτως ώστε να εξασφαλισθούν συνθήκες φυσιολογικής ροής του νερού του ποταμού.
 Επίσης, έγινε αποκατάσταση των συρματοκιβωτίων που είχαν υποστεί ζημίες στα πρανή και στην κοίτη του ποταμού στην θέση των βάθρων της γέφυρας, για να εξασφαλιστεί ο κίνδυνος διάβρωσης.Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 150.000€, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και εκτελέστηκε υπό  την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ