"


Έως 31 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις για τη ρύθμιση οφειλών της ΔΕΥΑΚ


Σε ισχύ είναι από τις 15 Οκτωβρίου το Νέο Σύστημα Διακανονισμού των ληξιπρόθεσμων οφειλών στη ΔΕΥΑΚ, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με δυνατότητα προκαταβολής από 10% έως 30% και από 9 έως  και 48 δόσεις.
 Στόχος της ευέλικτης αυτής ρύθμισης είναι να δοθεί δυνατότητα σε όσο γίνεται περισσότερους Δημότες να  αποπληρώσουν τις οφειλές τους μέσω δόσεων, στις οποίες θα μπορούν να ανταπεξέλθουν, ενώ σε διαφορετική περίπτωση κινδυνεύουν με διακοπή της υδροδότησης.

Φυσικά, η ΔΕΥΑΚ παραμένει ευαισθητοποιημένη σε περιπτώσεις κοινωνικά αδύναμων οφειλετών και θα εξαντλεί κάθε δυνατότητα στήριξής τους, πάντα στα πλαίσιο του Νόμου.

 Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η ρύθμιση, είναι να εξοφλούνται εμπρόθεσμα οι δόσεις και οι τρέχοντες λογαριασμοί (λογαριασμοί που εκδίδονται μετά τη ρύθμιση).

Όποιος προβεί στη ρύθμιση οι τόκοι υπερημερίας θα διαγράφονται σε ποσοστό που θα διαμορφώνεται μειωμένο ανάλογα με το ποσό της οφειλής, το ποσό της προκαταβολής και της διάρκειας αποπληρωμής.
Όποιος χάσει τη ρύθμιση, για να ενεργοποιηθεί εκ νέου θα πρέπει να καταβάλει τις ληξιπρόθεσμες δόσεις και τους τρέχοντες λογαριασμούς, καθώς και τους τόκους υπερημερίας.

Η προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τα γραφεία της ΔΕΥΑΚ, στα τηλέφωνα 2467062102 – 6985552708 ή μπείτε στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΚ www.deyakastorias.gr και υπολογίστε μόνοι σας τα ποσά των δόσεων και της προκαταβολής, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας.


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ