"


Σε λίγο συνέντευξη ποταμός του Σωκράτη Πέλκα


Χρωστάμε στους πάντες


δηλώνει ο Σωκράτης Πέλκας για τη ΜΑΚΕΔΝΟΣ ΑΕ
Δείτε σε λίγο μόνο στο sentranews.gr
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ