"

 


 


Στο Επιμελητήριο Καστοριάς ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίας & Προστασίας του Καταναλωτή κ Σταμπουλίδης Παναγιώτης


Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου στα γραφεία του Επιμελητηρίου Καστοριάς στην οποία παρέστη ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίας & Προστασίας του Καταναλωτή κ. Σταμπουλίδης Παναγιώτης και ο Πρόεδρος και τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Καστοριάς.Στη συνάντηση ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καστοριάς κ Καραταγλίδης Χαράλαμπος παρουσίασε εκτενώς τις δράσεις του Επιμελητηρίου Καστοριάς που στοχεύουν στην ενίσχυση των επιχειρήσεων, παρουσίασε την άρτια τεχνική κατάρτιση των δομών του Επιμελητηρίου στην υλοποίηση των δράσεων.

Στη συνέχεια παρεδόθη και υπόμνημα με τις προτάσεις του Επιμελητηρίου για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στο Νομό Καστοριάς ενώ παράλληλα έγιναν προτάσεις που θα πρέπει να υιοθετηθούν για την τόνωση της επιχειρηματικότητας σε πανελλήνιο επίπεδο.Με τη σειρά του, ο κ Σταμπουλίδης παρουσίασε λεπτομερώς το σχέδιο Νόμου «Επενδύω στην Ελλάδα» όπου καταγράφεται η βούληση της κυβέρνησης για ενίσχυση των επενδύσεων στην Ελλάδα με στόχευση κυρίως την μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών για την τόνωση της επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία ενός ενιαίου ψηφιακού χάρτη όπου ο πολίτης θα έχει άμεση πρόσβαση σε μία σειρά πληροφοριών που άπτονται του επιχειρηματικού ενδιαφέροντος.

Έγινε επίσης αναφορά στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο των Επιμελητηρίων το οποίο θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη γεγονός που ενισχύει τη λειτουργία του και το καθιστά χρήσιμο εργαλείο για τον κάθε πολίτη.

Η συνάντηση διεξήχθη σε άριστο κλίμα ενώ και οι δύο πλευρές εξέφρασαν τη βούληση για στενή συνεργασία για την επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα.
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ