"


Κληρώσεις των Πρωταθλημάτων Υποδομών Κ-12: VELLE TRAVEL Κ-14: Oρίζοντες & ART BOXΠραγματοποιήθηκαν  οι κληρώσεις των πρωταθλημάτων υποδομών της Ε.Π.Σ. Καστοριάς για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020.


Προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή των αγώνων  πρωταθλημάτων:

* Και για τις δύο κατηγορίες οι ποδοσφαιριστές πρέπει να έχουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ το δελτίο αθλητικής ιδιότητας ποδοσφαιριστή και την ατομική κάρτας υγείας αθλητή σε ισχύ.
*Τα σωματεία να καταθέσουν ονομαστική λίστα με τη δύναμη του κάθε τμήματος για θεώρηση από την γραμματεία της Ε.Π.Σ. Καστοριάς.
*Επιτρέπεται η συμμετοχή νεώτερου ποδοσφαιριστή σε πρωτάθλημα μεγαλύτερης ηλικιακής κατηγορίας, εφ’ όσον πληρούνται οι υπόλοιπες προϋποθέσεις που ισχύουν για την συγκεκριμένη κατηγορία.
*Επιτρέπεται η συμμετοχή κορασίδων, στην κατηγορία Κ-12, μέχρι δύο χρόνια μεγαλύτερα.
     Επίσης σας ενημερώνουμε ότι θα γίνει διακοπή του Πρωταθλήματος για ένα μήνα κατά την περίοδο των εορτών. Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση με τις ακριβείς ημερομηνίες.

Οι προπονητές πρέπει να προχωρήσουν στην έκδοση δελτίου πιστοποίησης προπονητή πριν την έναρξη των πρωταθλημάτων.

                             ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  K-14


  
ΕΠΣ   -  1η  αγωνιστική
Α/Α
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)
Α/Α
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)

ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ

ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ

Μ. ΑΛΕΞ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ

ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ

ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ

ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ

ΚΑΣΤΩΡ

ΡΕΠΟ

ΑΜΓΣ ΚΡΟΝΟΣ

ΡΕΠΟ  
ΕΠΣ   -  2η  αγωνιστική
Α/Α
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)
Α/Α
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)

Μ. ΑΛΕΞ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ

ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ

ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ

ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ

ΑΜΓΣ ΚΡΟΝΟΣ

ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ

ΚΑΣΤΩΡ

ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ
ΕΠΣ- 3η   αγωνιστική
Α/Α
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)
Α/Α
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)

ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ

ΑΜΓΣ ΚΡΟΝΟΣ

Μ. ΑΛΕΞ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ

ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ

ΚΑΣΤΩΡ

ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ

ΡΕΠΟ

ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ

ΡΕΠΟ
ΕΠΣ-  4η   αγωνιστική
Α/Α
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)
Α/Α
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)

ΑΜΓΣ ΚΡΟΝΟΣ

ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ

ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ

ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ

ΚΑΣΤΩΡ

ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ

ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ

ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΡΕΠΟ

Μ.ΑΛΕΞ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΡΕΠΟ
                                ΕΠΣ-  5η αγωνιστική
Α/Α
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)
Α/Α
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)

ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ

ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ

ΚΑΣΤΩΡ

ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ

ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ

Μ. ΑΛΕΞ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ

ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ

ΡΕΠΟ

ΑΜΓΣ ΚΡΟΝΟΣ

ΡΕΠΟ
ΕΠΣ -  6η αγωνιστική
Α/Α
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)
Α/Α
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)

ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ

ΚΑΣΤΩΡ

ΑΜΓΣ ΚΡΟΝΟΣ

ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ

Μ.ΑΛΕΞ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ

ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ

ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ

ΡΕΠΟ

ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ

ΡΕΠΟ
ΕΠΣ – 7η αγωνιστική
Α/Α
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)
Α/Α
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)

ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ

ΚΑΣΤΩΡ

ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΑΜΓΣ ΚΡΟΝΟΣ

ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ

ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ

ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ

Μ. ΑΛΕΞ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ

ΡΕΠΟ

ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ

ΡΕΠΟ
ΕΠΣ- 8η αγωνιστική
Α/Α
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)
Α/Α
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)

ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ

ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ

ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ

ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ

ΑΜΓΣ ΚΡΟΝΟΣ

ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ

ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ

Μ. ΑΛΕΞ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΚΑΣΤΩΡ

ΡΕΠΟ

ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΡΕΠΟ
ΕΠΣ- 9η αγωνιστική
Α/Α
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)
Α/Α
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)

ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ

ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ

ΚΑΣΤΩΡ

Μ. ΑΛΕΞ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ

ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ

ΑΜΓΣ ΚΡΟΝΟΣ

ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ

ΡΕΠΟ

ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ

ΡΕΠΟ


ΕΠΣ- 10η αγωνιστική
Α/Α
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)
Α/Α
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)

ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ

ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ

ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ

ΚΑΣΤΩΡ

Μ. ΑΛΕΞ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ

ΑΜΓΣ ΚΡΟΝΟΣ

ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ

ΡΕΠΟ

ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ

ΡΕΠΟ


  
ΕΠΣ- 11η αγωνιστική
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)
Α/Α
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)

ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ

ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ

ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ

ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ

ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ

ΑΜΓΣ ΚΡΟΝΟΣ

ΚΑΣΤΩΡ

Μ. ΑΛΕΞ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΡΕΠΟ

ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ

ΡΕΠΟ


                             ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  K-12


 

ΕΠΣ   -  1η  αγωνιστική
Α/Α
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)
Α/Α
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)
ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ
Μ. ΑΛΕΞ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ
ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΑΜΓΣ ΚΡΟΝΟΣ
Γ.Π.Ο. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
 ΚΑΣΤΩΡ Β’
ΚΑΣΤΩΡ Α’  
ΕΠΣ   -  2η  αγωνιστική
Α/Α
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)
Α/Α
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)
Μ. ΑΛΕΞ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ
ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ
ΑΜΓΣ ΚΡΟΝΟΣ
ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ
Γ.Π.Ο. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΩΡ Β’
ΚΑΣΤΩΡ Α΄
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ΕΠΣ- 3η   αγωνιστική
Α/Α
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)
Α/Α
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)
ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ
ΑΜΓΣ ΚΡΟΝΟΣ
Μ. ΑΛΕΞ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ
ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ
ΚΑΣΤΩΡ Β΄
ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ
ΚΑΣΤΩΡ Α΄
ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Γ.Π.Ο. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΕΠΣ-  4η   αγωνιστική
Α/Α
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)
Α/Α
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)
ΑΜΓΣ ΚΡΟΝΟΣ
ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ
ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ
Μ. ΑΛΕΞ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΚΑΣΤΩΡ Β΄
ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ
ΚΑΣΤΩΡ Α΄
ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ΓΠ.Ο. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
                                ΕΠΣ-  5η αγωνιστική
Α/Α
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)
Α/Α
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)
ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ
ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ
ΚΑΣΤΩΡ Β΄
ΑΜΓΣ ΚΡΟΝΟΣ
ΚΑΣΤΩΡ Α΄
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Μ. ΑΛΕΞ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Γ.Π.Ο. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ
ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ
ΕΠΣ -  6η αγωνιστική
Α/Α
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)
Α/Α
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)
ΚΑΣΤΩΡ Β’
ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ
ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ
ΚΑΣΤΩΡ Α΄
ΑΜΓΣ ΚΡΟΝΟΣ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ
Γ.Π.Ο. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Μ. ΑΛΕΞ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ
ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ
ΕΠΣ – 7η αγωνιστική
Α/Α
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)
Α/Α
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)
ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ
ΚΑΣΤΩΡ Α΄
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ΚΑΣΤΩΡ Β΄
Γ.Π.Ο. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ
ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΑΜΓΣ ΚΡΟΝΟΣ
ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ
ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ
Μ. ΑΛΕΞ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΕΠΣ- 8η αγωνιστική
Α/Α
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)
Α/Α
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ
ΚΑΣΤΩΡ Α΄
Γ.Π.Ο. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΩΡ Β΄
ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ
ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ
ΑΜΓΣ ΚΡΟΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ
Μ. ΑΛΕΞ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΕΠΣ- 9η αγωνιστική
Α/Α
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)
Α/Α
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)
ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ
Γ.Π.Ο.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ
ΚΑΣΤΩΡ Α΄
ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ
ΚΑΣΤΩΡ Β΄
Μ. ΑΛΕΞ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ
ΑΜΓΣ ΚΡΟΝΟΣ
ΕΠΣ- 10η αγωνιστική
Α/Α
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)
Α/Α
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)
ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ
Γ.Π.Ο. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ
ΚΑΣΤΩΡ Α΄
Μ. ΑΛΕΞ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΚΑΣΤΩΡ Β΄
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ
ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ
ΑΜΓΣ ΚΡΟΝΟΣ
  
ΕΠΣ- 11η αγωνιστική
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)
Α/Α
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)
ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ
ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ
ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Μ. ΑΛΕΞ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Γ.Π.Ο. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ΑΜΓΣ ΚΡΟΝΟΣ
ΚΑΣΤΩΡ Α΄
ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ
ΚΑΣΤΩΡ Β΄


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ