"

Κομνηνάδες: Γλεντάμε "με τα δικά μας παιδιά"Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2019 γλέντι με τους δικούς μας τραγουδιστές στις Κομνηνάδες.


Δημήτρης Τριανταφυλλίδης
Κώστας Παπαδόπουλος
Παναγιώτης Παπαδόπουλος
Νίκος Μαυρίδης Νίκος
Νικηφόρος Φουληράς
Μαρία Σπυρίδου
Σάββας Χονδροματίδης
Φώτης Καραγεωργιάδης


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ