"


Εξελέγη σήμερα το προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής


Στην Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς, που πραγματοποιήθηκε σήμερα Κυριακή, 1η Σεπτεμβρίου 2019 το πρωί,


εξελέγη το ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:        Μηταλίδης Κίμων


ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λέκκος Χρήστος


ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:         Ιπποκομίδου Αγγελική

Στην ίδια συνεδρίαση, εκλέχθηκαν -όπως ορίζει η νομοθεσία- τα 6 (έξι) από τα 9 (εννέα) μέλη, που απαρτίζουν την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Σημειώνεται, ότι στις παραπάνω επιτροπές Πρόεδρος είναι ο Δήμαρχος ή ο ορισμένος από αυτόν Αντιδήμαρχος και μετέχουν ακόμη 2 (δύο) Αντιδήμαρχοι, τους οποίους επίσης ορίζει ο Δήμαρχος.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τακτικά μέλη 

1. Μηταλίδης Κίμων από το συν/σμό «ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ»
2. Τόσκος Πέτρος από το συν/σμό «ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ»
3. Φουλιράς Στυλιανός από το συν/σμό «ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ»
4. Σπύρου Αικατερίνη από το συν/σμό «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»
5. Δουλγέρης Αναστάσιος από το συν/σμό «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ»
6. Ευαγγέλου Αθανάσιος από το συν/σμό «ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ»


Αναπληρωματικά μέλη

1. Κορεντσίδου Εριφίλη από το συν/σμό «ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ»
2. Ζήσης Λάζαρος από το συν/σμό «ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ»
3. Στυλιάδης Δημήτριος από το συν/σμό «ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ»
4. Γιαννάκης Πέτρος από το συν/σμό «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»
5. Βασιλειάδης Πολυχρόνιος από το συν/σμό «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ»
6. Παύλου Κωνσταντίνος από το συν/σμό «ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ»

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Τακτικά μέλη 

1. Ζήσης Λάζαρος από το συν/σμό «ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ»
2. Στυλιάδης Δημήτριος από το συν/σμό «ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ»
3. Φιλίππου Χρυσούλα από το συν/σμό «ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ»
4. Χρηστάκη Ειρήνη από το συν/σμό «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»
5. Ζησόπουλος Μιχαήλ από το συν/σμό «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ»
6. Πετρόπουλος Σταύρος από το συν/σμό «ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ»


Αναπληρωματικά μέλη 

1. Πέλκας Σωκράτης από το συν/σμό «ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ»
2. Σαλβαρίνας Ιωάννης από το συν/σμό «ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ»
3. Φούκη - Λιάμη Αλεξάνδρα από το συν/σμό «ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ»
4. Δάγγας Παναγιώτης από το συν/σμό «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»
5. Παπαδοπούλου Χρυσοβαλάντου από το συν/σμό «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ»
6. Δούφλια Αναστασία από το συν/σμό «ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ»

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ