"


Τα παράδοξα των βάσεων


Στα 506 τμήματα τα 171 επιτρέπουν την επιτυχία σε φοιτητές/τριες που έγραψαν κάτω από τη βάση
Εκτυπώσιμη μορφήΣύμφωνα με τους πίνακες των βάσεων εισαγωγής στα ΑΕΙ που ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας:

1.    Στα 506 τμήματα τα 171 επιτρέπουν την επιτυχία σε φοιτητές/τριες που έγραψαν κάτω από τη βάση: από λίγο κάτω έως δραματικά κάτω, πχ. 6000 μόρια. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι επιτυχόντες σε αυτό το τμήμα έγραψαν κάτω από τη βάση. Το πόσοι ακριβώς είναι γνωστό στο ΥΠΑΙΘ. Το ποσοστό των πανεπιστημιακών, πλέον, τμημάτων που επιλέγουν φοιτητές με μετριότατες επιδόσεις είναι 34% περίπου.

2.    Σε αυτά τα 171 τμήματα μπορούν να προστεθούν και 12 ακόμη στα οποία οι υποψήφιοι πέτυχαν επιδόσεις πάνω από 10000 μόρια, αλλά στα μαθήματα βαρύτητας έγραψαν κάτω από τη βάση (π.χ. Φιλολογία Ρεθύμνου όπου ο/η τελευταίος/α έγραψε μ.ο. στα αρχαία ελληνικά και στην ιστορία 8,6).

3.    Είναι λογικό ότι τα περισσότερα τμήματα που θα έχουν επιτυχόντες με τέτοιες επιδόσεις προέρχονται από τα πρώην ΤΕΙ. Μια πρώτη σκέψη είναι ότι η περίφημη αναβάθμιση των ΤΕΙ δεν έπεισε τους υποψηφίους, ακόμη και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής  με τις πενταετείς σπουδές (π.χ. Στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΠΑΔΑ ο τελευταίος έγραψε 10014 μόρια και μ.ο 9,2 στα μαθηματικά και στη φυσική).

4.    Από την άλλη υπάρχουν πολλά τμήματα (φιλολογία, ιστορικό/αρχαιολογικό, μαθηματικό, ξενόγλωσσες φιλολογίες, αρχιτεκτονική) στα οποία εισάγονται φοιτητές με πολύ χαμηλές επιδόσεις.

Με την αφορμή αυτή και με την προοπτική ενός νέου συστήματος, το οποίο θα εφαρμοστεί από την επόμενη χρονιά, είναι αναγκαίος κάποιος προβληματισμός.

Οι σκέψεις που ακολουθούν δεν διεκδικούν ούτε την πληρότητα ούτε το αλάθητο. Είναι ένας απλός και φορτισμένος προβληματισμός με  ερωτηματικά για την εκπαίδευσή μας.

Να σημειωθεί ότι όσα ακολουθούν αφορούν μία πρώτη μελέτη για τα αποτελέσματα των ημερησίων Γενικών Λυκείων.

Α. ΜΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

1.    Οι υποψήφιοι/ες επιλέγουν τις σπουδές τους με κριτήρια την προοπτική επαγγελματικής αποκατάστασης και, ίσως, κύρους και γοήτρου. Είναι, λοιπόν, προφανές ότι στρέφονται σε επιστημονικούς ή τεχνολογικούς κλάδους που εγγυώνται κάποια επαγγελματική προοπτική εντός ή εκτός Ελλάδας.

2.    Οι σπουδές που έχουν αυτά τα γνωρίσματα σχετίζονται είτε με μικρό αριθμό φοιτητών –επομένως και αποφοίτων- είτε με Ανώτατα Ιδρύματα υψηλού κύρους (π.χ. το ΕΜΠ).

3.    Είναι επίσης προφανές ότι η οικονομική κρίση οδηγεί τους/τις υποψηφίους/ιες να προτιμούν σπουδές στον τόπο κατοικίας τους

4.    Τα τρία προηγούμενα εξηγούν γιατί ορισμένες σχολές και τμήματα όπως και πεδία σπουδών επιλέγονται από τους πιο επαρκείς μαθητές και απαιτούν αξιοπρεπείς επιδόσεις για την επιτυχία των μαθητών/τριών.

5.    Βεβαίως, οι προηγούμενες συνθήκες στρεβλώνουν –εδώ και πολλά χρόνια- τις πραγματικές επιθυμίες και ενδιαφέροντα των παιδιών, ενώ αποψιλώνουν σημαντικούς επιστημονικούς κλάδους (όπως π.χ. τις ανθρωπιστικές σπουδές) από ικανούς φοιτητές/τριες. Τέλος

6.    Τα φετινά θέματα ήταν απαιτητικά, αλλά διαβαθμισμένα. Αυτό σημαίνει ότι η εξασφάλιση της βάσης (του 10 για παράδειγμα) δεν ήταν ανέφικτη, δυσκόλευαν ωστόσο τα πράγματα για το άριστα. Μια τέτοια διαβάθμιση των θεμάτων δεν είναι αναγκαία λανθασμένη, καθώς προφυλάσσει από πληθώρα αριστούχων και περιορίζει τις αυθαιρεσίες ή τα λάθη της βαθμολόγησης· τελικώς το ζήτημα της «τύχης».

Β. ΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Από τον πίνακα με τις βάσεις που δημοσίευσε το ΥΠΑΙΘ προκύπτουν τα εξής:

1.    Στα 506 τμήματα τα 171 επιτρέπουν την επιτυχία σε φοιτητές/τριες που έγραψαν κάτω από τη βάση: από λίγο κάτω έως δραματικά κάτω, πχ. 6000 μόρια. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι επιτυχόντες σε αυτό το τμήμα έγραψαν κάτω από τη βάση. Το πόσοι ακριβώς είναι γνωστό στο ΥΠΑΙΘ. Το ποσοστό των πανεπιστημιακών, πλέον, τμημάτων που επιλέγουν φοιτητές με μετριότατες επιδόσεις είναι 34% περίπου.

2.    Σε αυτά τα 171 τμήματα μπορούν να προστεθούν και 12 ακόμη στα οποία οι υποψήφιοι πέτυχαν επιδόσεις πάνω από 10000 μόρια, αλλά στα μαθήματα βαρύτητας έγραψαν κάτω από τη βάση (π.χ. Φιλολογία Ρεθύμνου όπου ο/η τελευταίος/α έγραψε μ.ο. στα αρχαία ελληνικά και στην ιστορία 8,6).

3.    Είναι λογικό ότι τα περισσότερα τμήματα που θα έχουν επιτυχόντες με τέτοιες επιδόσεις προέρχονται από τα πρώην ΤΕΙ. Μια πρώτη σκέψη είναι ότι η περίφημη αναβάθμιση των ΤΕΙ δεν έπεισε τους υποψηφίους, ακόμη και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής  με τις πενταετείς σπουδές (π.χ. Στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΠΑΔΑ ο τελευταίος έγραψε 10014 μόρια και μ.ο 9,2 στα μαθηματικά και στη φυσική).

4.    Από την άλλη υπάρχουν πολλά τμήματα (φιλολογία, ιστορικό/αρχαιολογικό, μαθηματικό, ξενόγλωσσες φιλολογίες, αρχιτεκτονική) στα οποία εισάγονται φοιτητές με πολύ χαμηλές επιδόσεις. Ενδεικτικά5.Τα παραδείγματα είναι πολλά. Από αυτά αρχίζει η μελαγχολία και τα ερωτήματα:

η εγκύκλια εκπαίδευση, το σύστημα επιλογής στην τρίτη βαθμίδα και η ίδρυση και λειτουργία πανεπιστημιακών τμημάτων έχουν πολλά και σοβαρά προβλήματα
μπορούν τέτοιοι φοιτητές/τριες να αντεπεξέλθουν στις σπουδές; Εάν και όποτε τελειώσουν το έχουν επιτύχει δίκαια και έντιμα;
όταν και όποτε τελειώσουν θα διαθέτουν την αναγκαία επιστημονική επάρκεια;
χρειάζονται όλα αυτά τα τμήματα;
οι πτυχιούχοι τμημάτων τα οποία οδηγούν στην εκπαίδευση (φιλόλογοι, μαθηματικοί, φυσικοί) θα είναι επαρκείς εκπαιδευτικοί;
πού πορεύεται μία κοινωνία η οποία απαξιώνει σε τέτοιο βαθμό τις ανθρωπιστικές σπουδές;
πού πορεύεται μία κοινωνία η οποία –εξαιτίας της εκπαιδευτικής πολιτικής και των σχεδιασμών της- διαστρέφει κλίσεις και ενδιαφέροντα των νέων ανθρώπων;
Επαναλαμβάνουμε ότι όλα αυτά είναι πρόχειρες, διόλου πλήρεις και φορτισμένες σκέψεις. Όποτε χρειαστεί θα επανέλθουμε.

Πηγή: esos.gr
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ