"


Η νέα κυβέρνηση θέλει αναστολή των Διετών Προγραμμάτων των Πανεπιστημίων

Την αναστολή έναρξης λειτουργίας των Διετών Προγραμμάτων των Πανεπιστημίων, αποφάσισε η υπουργός Παιδείας κα. Νίκη Κεραμέως.


Την απόφαση της κας. Ν. Κεραμέως γνωστοποίησε ο υφυπουργός Παιδείας κ. Β. Διγαλάκης  τηλεφωνικά στους Πρυτάνεις.

Ο υφυπουργός Παιδείας είπε στους Πρυτάνεις ότι αναμένεται η υπουργός να υπογράψει σχετική απόφαση “αναστολής” τις επόμενες ημέρες.

1,8 εκ. ευρώ στα ΑΕΙ για να λειτουργήσουν τα Διετή Προγράμματα

Για τη λειτουργία των Διετών Προγραμμάτων σε 11 Πανεπιστήμια της χώρας ο πρώην υπουργός παιδείας κ. Κ. Γαβρόγλου είχε υπογράψει μια εβδομάδα πριν τις εθνικές εκλογές τη χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων με το ποσό  ενός εκατομμυρίου οχτακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 1.800.000,00).

1500  σπουδαστές

Στα προγράμματα θα μπορούσαν  να φοιτήσουν περίπου 1.500 απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ  οι οποίοι θα επιλέγονταν  χωρίς εξετάσεις, με βάση τον βαθμό απολυτηρίου ή τον βαθμό του πτυχίου ειδικότητας του ΕΠΑ.Λ.

Η φοίτηση θα ήταν  δωρεάν διάρκεια τεσσάρων ακαδημαικών εξαμήνων  περιλαμβανομένων και των εργαστηρίων και της πρακτικής άσκησης.

Σημειώνεται ότι στους αποφοίτους των Διετών Προγραμμάτων Σπουδών των Πανεπιστημίων προβλέπονταν η απονομή επιπέδου 5 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Οι αμοιβές

        μέλη ΔΕΠ 30 ευρώ,
        πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με διδακτορικό 20 ευρώ,
        πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό 18 ευρώ,
        πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 15 ευρώ,
        μη πτυχιούχοι/ειδικής τεχνικής εμπειρίας/εμπειροτέχνες 13 ευρώ.
    Το ύψος του μηνιαίου επιμισθίου για τους Οργανωτικούς Συντονιστές των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης των Κ.Ε.Ε., που μπορούν να τοποθετηθούν με απόσπαση οι πρών Πεεριφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης και οι πρώην Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  τριακόσια (300) ευρώ.

Οργανωτικοί Συντονιστές πρώην Στελέχη Εκπαίδευσης

Στα Διετή Προγράμματα  δίνεται η δυνατότητα να  αποσπώνται , για πενταετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται, εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν διατελέσει Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας ή Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού ως Οργανωτικοί Συντονιστές των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Οι Οργανωτικοί Συντονιστές ασκούν καθήκοντα συντονισμού των προγραμμάτων και μεριμνούν για τη διασύνδεσή τους με τη Δευτεροβάθμια και, ιδίως, την Δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση, καθώς και με τις τοπικές και περιφερειακές αναπτυξιακές ανάγκες, την οικονομία και την αγορά εργασίας για την επιλογή των Οργανωτικών Συντονιστών, συνεκτιμάται η εμπειρία στην επαγγελματική εκπαίδευση ή στη διοίκηση και εποπτεία της.

Σε ποια Πανεπιστήμια θα λειτουργήσουν τα Διετή Προγράμματα:


https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/entypo.pdfΠηγή: esos.gr
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ