"

ΕΛΓΑ: Αναγγελία για ζημιές από χαλάζι σε Μεταμόρφωση και Τοιχιό


Σας ενημερώνουμε ότι έχει γίνει αναγγελία για ζημιές από ΧΑΛΑΖΙ στις 14/8/2019 στη Μεταμόρφωση και στο Τοιχιό για την οποία έχουν αναφερθεί ζημιές σε


δενδρώδεις καλλιέργειες, αμπέλια και κηπευτικά.

Για την υποβολή δηλώσεων οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στην ανταποκρίτρια του ΕΛ.Γ.Α.

Γραφείο Μαυροχωρίου:              Παπαδοπούλου Αλεξία τηλ. 2467352219

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων είναι η 29/8/2019.

Δικαιολογητικά:
Αντίγραφο της Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής  ΕΛ.Γ.Α. έτους 2019
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ