"


Δήμος Καστοριάς: Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού ΣυμβουλίουΣτο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), την Κυριακή

1 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 11 π.μ., θα πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρίαση για να διεξαχθεί η διαδικασία της εκλογής των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 64 και 74 του Ν.3852/2010, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 71 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019, αντίστοιχα.
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ