"


Δήμος Καστοριάς: Ανακοίνωση Ρύθμισης Οφειλών προς τους δήμουςΣε συνέχεια του από 28/05/2019 Δελτίου Τύπου, υπενθυμίζουμε ότι στις 16/9/2019 λήγει η προθεσμία  υποβολής των αιτήσεων για υπαγωγή στην ρύθμιση του Ν.4611/2019,

που δίνει την δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, μέχρι και σε 100 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη δόση 20,00€, και με απαλλαγή κατά ποσοστό, το οποίο φτάνει το 100% σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης της βασικής οφειλής, από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους.

Πληροφορίες: Τμήμα Εσόδων – Τηλ.: 2467351144-145-146.
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ