"

Δήμος Καστοριάς: 27η Πρόσκληση Οικονομικής ΕπιτροπήςΤην Τετάρτη 28 Αυγούστου 2019 και ώρα

13:00 μ.μ. η 27η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:


Διορισμός ή μη δικηγόρου στην έφεση του Ιωάννη Γάφου κατά της υπ’ αριθμ. 277/2018 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Δυτικής Μακεδονίας

Άσκηση ή μη εφέσεως κατά της υπ’ αριθμ. 65/2018 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Καστοριάς – Εξέταση της υπ’ αριθμ. 14565/19-08-2019 αιτήσεως του κ. Μιχαήλ Μπαρμπαλιού

Απόψεις επί της με αριθμ. καταθέσεως ΑΝΜ 122/07-08-2019 αιτήσεως αναστολής εκτελέσεως της εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.» – Διορισμός ή μη δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου κατά την συζήτηση της πιο πάνω αιτήσεως αναστολής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης

Έγκριση του από 13-08-2019 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού σύναψης δημόσιας σύμβασης (αποσφράγιση – έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών) για την προμήθεια κάδων βίο-αποβλήτων (Less Waste II), Α.Μ. 09/2019, προϋπολογισμού 42.999,05€ (με ΦΠΑ)

Έγκριση ή μη του από 08-08-2019 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού σύναψης δημόσιας σύμβασης (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου – φωτοτυπικού υλικού – φωτοτυπικών σχεδίων – διαφανειών – αναλώσιμων εξοπλισμού ΤΠΕ», Α.Μ. 20/2019, προϋπολογισμού 40.997,57€

Έγκριση του από 20-08-2019 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού σύναψης δημόσιας σύμβασης (αποσφράγιση – έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών) για την προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ εργαστηρίου πληροφορικής Μουσικού Γυμνασίου Καστοριάς – Εργαστηρίου Ρομποτικής του ΕΠΑΛ Καστοριάς, Α.Μ. 21/2019, προϋπολογισμού 21.390,00€ (με ΦΠΑ)

Αναίρεση του αποτελέσματος ηλεκτρονικής κλήρωσης για την απευθείας ανάθεση δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο: «Διαγραμμίσεις οδών – Σήμανση Δήμου Καστοριάς», Α.Μ. 30/2019, προϋπολογισμού 5.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 κληροδοτήματος Ζήση Παπαλαζάρου

Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 κληροδοτήματος Γεωργίου Δαμιανού Μαυροβίτη

Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 κληροδοτήματος Ασπασίας χήρας Ιωάννη Δήμητσα

Έγκριση δαπάνης οικ. έτους 2019 κληρονομιάς Ευάγγελου Νταή

Αναπροσαρμογή μισθώματος – Αντικατάσταση της μισθώτριας λόγω απορρόφησής της – Παράταση μίσθωσης του ακινήτου (ισόγειο κατάστημα) επί της οδού Αγίου Αθανασίου 10 στην Καστοριά, ιδιοκτησίας κληροδοτήματος «Ευάγγελου Νταή»

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Αντιδήμαρχος Καστοριάς
Στεργιόπουλος Ευάγγελος
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ