"


ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας – Νέα εστία Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων κοντά στα ελληνικά σύνοραΑπό το Τμήμα Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς και σύμφωνα με τα σχετικά έγγραφο:

1. Το με αρ. πρωτ.1970/200946/06.08.2019 έγγραφο της Δ/νσης Υγείας των Ζώων του Υπ.Α.Α.Τ. (μέτρα βιοασφάλειας) και
2. Το με αρ. πρωτ. 2034/204453/12.08.2019 έγγραφο της Δ/νσης Υγείας των Ζώων του Υπ.Α.Α.Τ. (νέα εστία ΑΠΧ, Βουλγαρία)
γνωστοποιείται ότι:
Την 9η Αυγούστου 2019 δηλώθηκαν από τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές της Βουλγαρίας κρούσματα Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων (Α.Π.Χ.) σε δύο αγριόχοιρους οι οποίοι εντοπίστηκαν νεκροί, στην επαρχία Smolian (χωριό Zmeitsa), σε απόσταση 13 χλμ από τα ελληνικά σύνορα (σχετ. Νο2).


Εικόνα 1: Απεικόνιση της εστίας στο χωριό Zmeitsa της Βουλγαρίας
(κύκλος ακτίνας 50χλμ από το σημείο καταγραφής των κρουσμάτων)

     Υπενθυμίζεται ότι το νόσημα της Α.Π.Χ. είναι πολύ μεταδοτικό νόσημα των χοίρων και των αγριόχοιρων, που οφείλεται σε ιό. Πρόκειται για νόσημα υποχρεωτικής δήλωσης.
     Οι αγριόχοιροι αποτελούν τη φυσική αποθήκη του ιού.
     Ο ιός επιβιώνει για μεγάλο χρονικό διάστημα στο περιβάλλον.
   
Για την αποτροπή εισόδου και εξάπλωσης του ιού στο ελληνικό έδαφος, είναι κρίσιμο να τηρούνται αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας σε όλες τις εκμεταλλεύσεις χοίρων, εμπορικές και μη, ανεξαρτήτως δυναμικότητας, όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στο σχετικό Νο 1, το οποίο συνημμένα αποστέλλεται.

    Ειδικότερα:
οι κάτοχοι οικόσιτων χοίρων, υποχρεούνται εκτός της αυστηρής τήρησης των μέτρων βιοασφάλειας, να προβούν σε άμεση δήλωση των οικόσιτων χοίρων τους  στην Υπηρεσία μας και σήμανσή τους. Επίσης υποχρεωτικά, οι οικόσιτοι χοίροι πρέπει να στεγάζονται εντός περιφραγμένου χώρου, εμποδίζοντας οποιαδήποτε είσοδο/έξοδο ζώων, αδέσποτων και άγριων και ειδικότερα την είσοδο αγριόχοιρων. Απαγορεύεται η περιπλάνηση των οικόσιτων χοίρων εκτός της περίφραξης της οικίας του κατόχου τους.

Οι πρόεδροι/εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων/κοινοτήτων των Δήμων, να φροντίσουν για την ενημέρωση όλων των κατοίκων των περιοχών αρμοδιότητάς τους, σχετικά με την τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας, με ανάρτηση του επισυναπτόμενου εγγράφου σε κατάλληλο σημείο. Επίσης, να ενημερώσουν τους πολίτες για την υποχρέωση δήλωσης των οικόσιτων χοίρων που διατηρούν. Για διευκόλυνση των  πολιτών, η δήλωση-καταγραφή μπορεί να γίνει και στα κατά τόπους τοπικά συμβούλια/κοινότητες· τα αρχεία καταγραφής των οικόσιτων χοίρων να αποσταλούν στην υπηρεσία μας, άμεσα. Ευελπιστούμε στη διάθεση συνεργασίας με την υπηρεσία μας των τοπικών προέδρων/εκπροσώπων, με σκοπό την αποτροπή εισόδου και  εξάπλωσης του ιού της ΑΠΧ.

Οι υπάλληλοι της Ελληνικής Αστυνομίας, της Δασικής Υπηρεσίας και οι ιδιωτικοί φύλακες θήρας των κυνηγετικών οργανώσεων, κατά την άσκηση των ελεγκτικών τους καθηκόντων, να επικοινωνούν άμεσα με την υπηρεσία μας, σε περίπτωση ανεύρεσης νεκρών ή ημιθανών αγριόχοιρων, ή χοίρων να περιφέρονται εκτός περιφραγμένων χώρων.

Οι κυνηγοί, με την ευκαιρία της έναρξης της κυνηγετικής περιόδου, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στους χειρισμούς των θηραμάτων αγριόχοιρων, να τηρούν αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας, όπως παρουσιάζονται στο συνημμένο έγγραφο και φυλλάδιο, που αποστέλλεται εκ νέου. Οι δύο κυνηγετικοί σύλλογοι  της Π.Ε. Καστοριάς, να φροντίσουν για την ενημέρωση όλων των μελών τους. Σημαντικό σημείο αποτελεί η άμεση επικοινωνία με την υπηρεσία μας σε περίπτωση ανεύρεσης νεκρών, ημιθανών ή ύποπτων αγριόχοιρων.

Οι κάτοχοι/υπεύθυνοι των χοιροτροφικών  εκμεταλλεύσεων με έδρα την Π.Ε. Καστοριάς, να τηρούν αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας (συνημμένο έγγραφο). Επίσης, συνημμένα αποστέλλεται το «Εγχειρίδιο Βιοασφάλειας για τις Χοιροτροφικές Επιχειρήσεις» του καθηγητού του Τμήματος Κτηνιατρικής του ΑΠΘ Σπυρίδωνα Κρήτα, για αναλυτική ενημέρωση και εφαρμογή.
   
   
Για όποια διευκρίνιση, τα τηλέφωνα επικοινωνίας με την υπηρεσία μας, καθώς και οι αρμόδιοι κτηνίατροι είναι:
Γκόγκης Χρήστος               τηλ. 2467021978
Δαμιανού Χρήστος             τηλ. 2467071123
Δημοπούλου Σμαράγδα      τηλ. 2467076023
« Αυστηρή τήρηση μέτρων βιοασφάλειας σε εμπορικές και μη εκμεταλλεύσεις χοίρων–
Εντατικοποίηση μέτρων λόγω της επιζωοτίας ΑΠΧ στη Βουλγαρία»

Με αφορμή την ενημέρωση που λαμβάνει σε καθημερινή βάση η Υπηρεσία μας από το σύστημα
κοινοποίησης εστιών ADNS και την Ε. Επιτροπή, βάσει της οποίας η επιζωοτία Αφρικανικής
Πανώλους στην Βουλγαρία επεκτείνεται στην κεντρική χώρα, παρακαλούμε για την αυστηρή
τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας σε όλες τις εκμεταλλεύσεις χοίρων, εμπορικές ή μη,
ανεξαρτήτως δυναμικότητας.

Α. Πλέον της τήρησης αυστηρών μέτρων βιοασφάλειας από τους κατόχους/υπεύθυνους εμπορικών
εκμεταλλεύσεων, οι κάτοχοι οικόσιτων χοίρων (χοίρων που διατηρούνται σε αυλές)
υποχρεούνται για την τήρηση των ακόλουθων μέτρων:

α. Στέγαση των οικόσιτων χοίρων εντός περιφραγμένου χώρου (περίφραξης) ο οποίος θα εμποδίζει
οποιαδήποτε είσοδο/έξοδο ζώων, αδέσποτων και άγριων και ειδικότερα την είσοδο αγριόχοιρων,

β. κατά την είσοδο στο χώρο στέγασης των χοίρων, χρήση καθαρών ρούχων που να μην έχουν
χρησιμοποιηθεί κατά την επίσκεψη σε χώρο που διαβιούν άλλοι οικόσιτοι χοίροι ή κατά την
επίσκεψη σε εκτροφή χοίρων ή σε χώρο που διαβιούν άλλοι χοίροι,

γ. τήρηση των κανόνων ατομικής υγιεινής από τον κάτοχο και όσους εισέρχονται εντός του
περιφραγμένου χώρου στέγασης των χοίρων,

δ. καθαριότητα του χώρου στέγασης των ζώων, απομάκρυνση σκουπιδιών, κοπριάς και λοιπών
αντικειμένων,

ε. περιορισμός των ατόμων που έχουν πρόσβαση στο χώρος στέγασης των χοίρων στο ελάχιστο
δυνατό,

στ. σωστή συλλογή και επεξεργασία των αποβλήτων,

ζ. αποφυγή σχηματισμού στάσιμων νερών που προσελκύουν έντομα

η. αντιμετώπιση τρωκτικών, εντόμων και παρασίτων,

θ. τακτική χρήση εξωπαρασιτοκτόνων σκευασμάτων στα ζώα,

ι. αποθήκευση των ζωοτροφών σε στεγασμένο χώρο,

κ.δήλωση των χοίρων τους στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
και σήμανσή τους.

Επιπρόσθετα απαγορεύονται για όλες τις εκμεταλλεύσεις χοίρων:
α. Η είσοδος ή η μεταφορά ενήλικων αγριόχοιρων και άγριων χοιριδίων στο χώρο στέγασης των
χοίρων.

β. Η σίτιση των χοίρων με ωμό χοιρινό κρέας και υποπροϊόντα χοιρινού κρέατος ή κρέας
θηραμάτων αγριόχοιρων

γ. Η είσοδος κυνηγών, του εξοπλισμού τους, των ενδυμάτων και υποδημάτων τους, στο χώρο
στέγασης των χοίρων.

δ. Η παραμονή χοίρων προερχόμενων από εμπορικές ή μη εκμεταλλεύσεις, εκτός περιφραγμένων
εγκαταστάσεων.

Eπισημαίνεται ότι η τήρηση μέτρων βιοασφάλειας από τους κατόχους οικόσιτων χοίρων είναι
ζωτικής σημασίας, προκειμένου να αποτραπεί η ενδεχόμενη επαφή των ζώων τους με μολυσμένους
αγριόχοιρους ή άλλους χοίρους ελεύθερης βόσκησης, καθώς και η ενδεχόμενη μόλυνση των
οικόσιτων χοίρων μετά από βρώση μολυσμένης ζωοτροφής ή επαφή τους με μολυσμένα υλικά,
ρουχισμό, εξοπλισμό και άλλα αντικείμενα.

Β. Προκειμένου να επιτρέπεται η πώληση χοίρων από κατόχους εμπορικών εκμεταλλεύσεων
χοίρων, με σκοπό την εκτροφή τους ως backyard (οικόσιτα), τα οποία αποτελούν υψηλού κινδύνου
πληθυσμό για την μετάδοση της ΑΠΧ πρέπει, άμεσα να τεθούν σε εφαρμογή τα ακόλουθα
προληπτικά μέτρα:

1.Ο υπεύθυνος της συστηματικής χοιροτροφικής εκμετάλλευσης να υποβάλει σχετικό αίτημα στην
αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομία και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) αναφέροντας τα στοιχεία
(ονοματεπώνυμο, ταχ. διεύθυνση, τηλέφωνο) του υποψήφιου αγοραστή, προσκομίζοντας
υπεύθυνη δήλωση του τελευταίου, σχετικά με τη διαθεσιμότητα περιφραγμένου χώρου και την
τήρηση μέτρων βιοασφάλειας κατά την υποδοχή και διατήρηση των ζώων.

2. Επιτόπια επίσκεψη της ΔΑΟΚ για επίβλεψη του χώρου εκτροφής του προσώπου που προτίθεται
να αγοράσει χοίρους και έλεγχος περί τήρησης μέτρων βιοασφάλειας.

3.Σε περίπτωση κατοχής χοίρων για πρώτη φορά από τον ενδιαφερόμενο, πραγματοποιείται επίσης
έλεγχος από τη ΔΑΟΚ, για τήρηση της υποχρέωσης δήλωσης των ζώων στη ΔΑΟΚ και σήμανσης
τους .

4. Εφόσον τα ανωτέρω τηρούνται, έκδοση έγγραφης σύμφωνης γνώμης της ΔΑΟΚ για σχετικά με
την πώληση των ζώων με κοινοποίηση στον κάτοχο/υπεύθυνο της συστηματικής εκμετάλλευσης
και τον υποψήφιο αγοραστή.

Γ. Παρακαλούνται οι αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας για τη διενέργεια ελέγχων στο πεδίο με
σκοπό την ενημέρωση των κατόχων/υπευθύνων εμπορικών εκμεταλλεύσεων αλλά και των
κατόχων οικόσιτων χοίρων (χοίροι διατηρούμενοι στις αυλές-backyard) για τα υποχρεωτικώς
τηρούμενα μέτρα βιοασφάλειας κατά τη διατήρηση οικόσιτων χοίρων και επανελέγχους για την
επαλήθευση της τήρησής τους.

Σε περίπτωση μη τήρησης των μέτρων αυτών ή μη δήλωσης των ζώων στην αρμόδια κτηνιατρική
αρχή και σήμανσης τους, επιβάλλονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στο
Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α`32/11-02-2014), όπως ισχύει ενώ εφόσον κριθεί απαραίτητο, για λόγους
προστασίας της υγείας του ζωικού κεφαλαίου της χώρας, θα επιβληθούν αυστηρότερα μέτρα.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις εκδοθείσες, σε ετήσια βάση, Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις
οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων, που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών
μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου -αναμένεται να εκδοθεί το επόμενο χρονικό διάστημα η
ΚΥΑ έτους 2019-, δεν χορηγείται καμία μεμονωμένη αποζημίωση/ενίσχυση, όταν διαπιστώνεται
ότι η ασθένεια των ζώων προκλήθηκε εσκεμμένα ή από αμέλεια του δικαιούχου,
συμπεριλαμβανομένης της μη τήρησης μέτρων βιοασφάλειας.

Δ. Τέλος καλούνται οι συλλογικοί φορείς εκπροσώπησης των χοιροτρόφων να συνδράμουν τις
οικείες κτηνιατρικές υπηρεσίες στην εφαρμογή των σχολαστικών μέτρων βιοασφάλειας με κάθε
πρόσφορο μέσο εκ μέρους των μελών τους και να ενημερώσουν τις οικείες κτηνιατρικές
υπηρεσίες για την ύπαρξη οικόσιτων εκτροφών σε απόσταση 20 χλμ από τις εκτροφές τους.

Η Προϊσταμένη της ∆ιεύθυνσης Υγείας των Ζώων
Χρυσούλα Δηλέ
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ