"


Αναδιάρθρωση Εκτελεστικής Επιτροπής και επιτροπών ΕΠΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΜετά από την συνεδρίαση της Ε.Ε της ΕΠΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019


και ύστερα από την παραίτηση του κ. Κοσκοσίδη Ιάκωβου από την θέση του Γενικού γραμματέα και της επιτροπής πρωταθλήματος, για προσωπικούς λόγους, αποφασίσθηκε η αναδιάρθρωση της Εκτελεστικής επιτροπής και  των επιμέρους Επιτροπών της Ένωσης.

                                ΝΕΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH ΕΠΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜHΤΡΙΟΣ


Α’ ΑΝΤΙΠΡΌΕΔΡΟΣ: ΙΩΑΝΝΊΔΗΣ ΘΕOΔΩΡΟΣ


Β’ ΑΝΤΙΠΡΌΕΔΡΟΣ: ΑΜΠΑΡΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ


ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤEΑΣ: ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


ΤΑΜΊΑΣ: ΜΠΌΤΣΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ


ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΓΈΝΙΟΣ


ΜΕΛΟΣ: ΚΟΣΚΟΣΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ


ΜΕΛΟΣ: ΠΑΠΑΔOΠΟΥΛΟΣ ΒΕΛΙΣAΡΙΟΣ


ΜΕΛΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.


ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ:

1. Επιτροπή Πρωταθλημάτων, Κυπέλλου.
Πρόεδρος: Δημητριάδης Ιωάννης.
Μέλη: Αμπαρτζής Θωμάς.
Φόρλιακας Στέλιος.

2. Επιτροπή  Υποδομής, στατιστικής και ανάπτυξης.
Πρόεδρος: Μπαξεβανίδης Ιωάννης
Μέλη: Μακρίδης Γεώργιος
Τσιμόπουλος Δημήτριος

3. Επιτροπή Προμηθειών
Πρόεδρος: Μπότσαρης Βασίλης
Μέλη: Αμπαρτζής Θωμάς
Βασιλείου Ευγένιος

4. Επιτροπή Διαιτησίας
Πρόεδρος: Σπύρου Σίμος
Μέλη: Ρόντσης Γρηγόριος
Κάκος Αθανάσιος

5.  Πειθαρχική Επιτροπή
Γκίτσος Γεώργιος (Δικηγόρος)
Δημητριάδης Γιάννης

6. Επιτροπή Πρόληψης Βίας και Ασφάλειας Γηπέδων
Πρόεδρος: Παπαδόπουλος Βελισάριος
Μέλη: Μπότσαρης Βασίλης
Κατσάνος Νικηφόρος

7. Επιτροπή παρατηρητών αγώνα.
Πρόεδρος: Τριανταφύλλου Δημήτριος
Μέλη: Παπαδόπουλος Βελισάριος
Ιωαννίδης Θεόδωρος

8. Τεχνική Επιτροπή και θεμάτων Προπονητών.
Πρόεδρος: Μπαξεβανίδης Ιωάννης
Μέλη: Δούμπος Νικόλαος
Προπονητής μικτών ομάδων ΕΠΣ

9. Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων ΜΜΕ και Τύπου.
Τριανταφύλλου Δημήτριος
Βασιλείου Ευγένιος

10. Επιτροπη έκτακτων θεμάτων
Τριανταφύλλου Δημήτριος
Ιωαννίδης Θεόδωρος.
Μπαξεβανίδης Ιωάννης
Αμπαρτζής Θωμάς.
Μπότσαρης Βασίλης.
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ