"

8η πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Την Παρασκευή 9 Αυγούστου 2019 και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση,


για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα:

1
   
Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής ή μουσικών οργάνων καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Τ. Κ. Χιλιοδένδρου.

2
   
Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής ή μουσικών οργάνων καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Τ. Κ. Αγίας Κυριακής.

3   

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη διατήρηση ή μη κενωθείσας θέσης περιπτέρου στη Δ.Κ. Καστοριάς.

4
   
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη μέτρων προστασίας (κοπή ή μη δένδρων) στη Δ.Κ. Καστοριάς.

5
   
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή τριών δένδρων για τη διάνοιξη οδού στη Δ. Κ. Μανιάκων.

6
   
Γνωμοδότηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την παράταση χρονοδιαγράμματος εκπόνησης της μελέτης “ΣΧΟΟΑΠ Δ. Ε. Μεσοποταμίας”.

7  

Γνωμοδότηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την παράταση χρονοδιαγράμματος εκπόνησης της μελέτης “ΣΧΟΟΑΠ Δ. Ε. Αγίων Αναργύρων”.

O Πρόεδρος της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής
Καπρής Δημήτριος


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ