"

Στελεχωμένο και πανέτοιμο το Τμήμα Μαθηματικών στην Καστοριά


Το Τμήμα Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά είναι έτοιμο να δεχθεί τους πρώτους φοιτητές  τον Σεπτέμβριο.Το Τμήμα ιδρύθηκε το 2019 σύμφωνα με τον Νόμο 4610/07.05.2019, που αφορά τις Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων  (ΦΕΚ υπ’ αριθμ. 4610/07.05.2019, τεύχος 70).

Το Τμήμα ανήκει στη Σχολή Θετικών Επιστημών που έχει έδρα την Καστοριά μαζί με το Τμήμα Πληροφορικής. Το Τμήμα Μαθηματικών της Καστοριάς μαζί με αυτό της Λαμίας (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) είναι τα δύο νέα τμήματα μαθηματικών που ιδρύθηκαν στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης της ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας.

Το Τμήμα έχει Προσωρινή Συνέλευση με απόφαση της Συγκλήτου  του Πανεπιστημίου (υπ’ αριθμ. 5699/13-06-2019) αποτελούμενη από  τα μέλη ΔΕΠ:

Ανδρέα Πετράκη, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών,

Αντώνιο Μπίσμπα, Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών,

Δημήτριο Γιαγκόπουλο, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, Θεόδωρο Μονοβασίλη, Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών,

Ζαχαρούλα Καλογηράτου, Καθηγήτρια του Τμήματος Πληροφορικής.

Το Τμήμα έχει σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών και εξασφαλίζει υψηλής ποιότητας παρεχόμενη μαθηματική εκπαίδευση.  Τα μαθήματα του πρώτου έτους θα διδαχθούν από τα μέλη ΔΕΠ κ. Ανδρέα Πετράκη, κ. Θεόδωρο Μονοβασίλη και κα. Ζαχαρούλα Καλογηράτου, ενώ έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο και η προκήρυξη μιας θέσης διδάσκοντα με βάση το ΠΔ 407/80.

Σύντομα θα προσληφθούν και μέλη ΔΕΠ στο Τμήμα από την κατανομή των 500 θέσεων ΔΕΠ στα ΑΕΙ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (απόφαση 2/7/2019 του Υπουργείου) με την οποία στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας δίνονται 29 θέσεις οι οποίες κατά προτεραιότητα διανέμονται στα τμήματα που δεν έχουν αυτοδιοίκηση.

Η σελίδα του τμήματος στο διαδίκτυο: https://math.uowm.gr

Η Πρόεδρος του Τμήματος
Ζαχαρούλα Καλογηράτου
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ