Πυροσβεστική: Ανακοινώθηκαν οι επιλαχόντες για τις 167 θέσεις εργασίας

Στην ιστοσελίδα της Πυροσβεστικής αναρτήθηκαν σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουλίου 2019, οι πίνακες επιλαχόντων για την κάλυψη των 167 κενών θέσεων εργασίας του διαγωνισμού πρόσληψης των 962

Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης.

Οι υποψήφιοι θα προσκομίσουν στην έδρα της κάθε ΔΙ.Π.Υ.Ν., στην οποία υπάγεται διοικητικά η Υπηρεσία, που υπέβαλαν την αίτησή τους, συμπληρωμένο το δελτίο υγειονομικής εξέτασης στις 5 Αυγούστου 2019.

Κοινοποίηση πινάκων επιλαχόντων – επιτυχόντων για την κάλυψη 167 κενών θέσεων του διαγωνισμού πρόσληψης Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.fireservice.gr/documents/20184/968473/%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%97%CE%A3%CE%97+%CE%A0%CE%99%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%A9%CE%9D+%CE%A0%CE%95%CE%91+%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%9B%CE%91%CE%A7%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%95%CE%A3.pdf/6886218d-eba1-4a23-9b3d-cc23476a3aaa


Πηγή: neolaia.gr


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ