"

Πρόσληψη 15 ατόμων στο Δήμο Καστοριάς - Αιτήσεις από σήμερα

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων, ήτοι:


  ενός (1) ΔΕ Χειριστών M.E. (Grader), ενός (1) ΔΕ Χειριστών Γεωργικού Ελκυστήρα  και δέκα τριών (13) ατόμων ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, που θα απασχοληθούν για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας κατά την αντιπυρική περίοδο 2019».


Προθεσμία υποβολής από 8-7-2019 έως 12-7-2019Δείτε περισσότερες πληροφορίες παρακάτω:

http://www.kastoria.gov.gr/wp-content/uploads/2019/07/%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%97-3%CE%9C%CE%97%CE%9D%CE%91-2019.pdf
 


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ