"

Η περιοδεία του Βασίλη Τσιφλικιώτη σε Τσάκωνη, Χιλιόδενδρο, Ποριά, Κολοκυνθού και Μανιάκοι

Τσάκωνη, Χιλιόδενδρο, Ποριά, Κολοκυνθού: τα προβλήματα λίγο ή πολύ κοινά. H επίλυσή τους πρέπει οπωσδήποτε να ξεκινήσει άμεσα.Το ανησυχητικό είναι ότι οι εκπρόσωποι αυτών των ανθρώπων-παρά την καλή τους θέληση-δεν φαίνεται να ικανοποίησαν τις προσδοκίες τους.
Στο Μανιάκοι επί πρόσθετα, γκαρσονιέρες και κατοικίες σαν σε κώμα περιμένουν κάποιο θαύμα. Η αναδιάρθρωση του πρόσφατου νόμου για την Παιδεία για υγιές Πανεπιστήμιο στην περιοχή μας αποτελεί αλλή μία προσωπική δέσμευση.
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ