Οι αλλαγές στις 120 δόσεις – Στοπ στις κατασχέσεις για όσους μπουν στη ρύθμιση

Αναστολή των κατασχέσεων για περισσότερους από 1,2 εκατομμύριο οφειλέτες της εφορίας, προσφέρει πλέον η ρύθμιση των 120 δόσεων.


Όσοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στη ρύθμιση, αυτομάτως γλιτώνουν τις κατασχέσεις, ακόμα και αυτές που έχουν ήδη ξεκινήσει να γίνονται σε βάρος τους.

Αναλυτικότερα, περισσότερες και μικρότερες δόσεις για πάνω από 2 εκατομμύρια μικροοφειλέτες της εφορίας και ισχυρά κίνητρα στις επιχειρήσεις για να ρυθμίσουν τα χρέη τους σε έως 120 δόσεις με γενναίο κούρεμα προσαυξήσεων και τόκων προβλέπει το άρθρο 2 του φορολογικού νομοσχεδίου με τις αλλαγές στη ρύθμιση των 120 δόσεων που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.

Με στόχο το νέο σχήμα να προσελκύσει όσο το δυνατόν περισσότερους από τα 3,8 εκατομμύρια οφειλέτες της εφορίας, αλλά και να εισρεύσουν στα κρατικά ταμεία περισσότερα έσοδα κατά τους πρώτους μήνες της ρύθμισης, το υπουργείο Οικονομικών δίνει έξτρα μπόνους στις επιχειρήσεις που θα επιλέξουν να εξοφλήσουν τις οφειλές τους σε έως και 36 μηνιαίες δόσεις.

Οι βασικές βελτιώσεις που αφορούν επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα είναι οι εξής:

1. Το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης πέφτει από τα 30 στα 20 ευρώ, ενώ το επιτόκιο μειώνεται από 5% σε 3% και ισχύει για όλες τις ανεξόφλητες δόσεις της ρύθμισης μετά την παρέλευση διμήνου από την ψήφιση του νόμου.

2. Διευρύνεται η ρύθμιση, σε έως και 120 δόσεις, με την υπαγωγή σ’ αυτή όλων των νομικών προσώπων που έχουν βασική οφειλή (δηλαδή το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών χωρίς προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής) μέχρι 1 εκατ. ευρώ.

Δίνονται κίνητρα για μικρότερο αριθμό δόσεων ώστε ο οφειλέτης να επιλέξει μεγάλη μείωση των προσαυξήσεων και των τόκων ως εξής:

100% εφόσον η οφειλή καταβάλλεται εφάπαξ

95% εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 2 έως 4 μηνιαίες δόσεις

85% εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 5 έως 12 μηνιαίες δόσεις

80% εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 13 έως 24 μηνιαίες δόσεις

75% εάν η οφειλή εξοφληθεί σε 25 έως 36 μηνιαίες δόσεις

45% εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 37 έως 48 μηνιαίες δόσεις

30% εφόσον η οφειλή εξοφλείται σε 49 έως 60 μηνιαίες δόσεις

20% για 61 έως 72 μηνιαίες δόσεις

10% εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 97 έως 120 μηνιαίες δόσεις.

Στα παραπάνω ποσοστά συμπεριλαμβάνεται το ποσοστό 10% που προβλέπεται κατά την ένταξη στη ρύθμιση.

Ο οφειλέτης, θα μπορεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, να επιλέξει την εφάπαξ εξόφληση του υπολοίπου αριθμού των δόσεων ή τη μετάπτωση σε μικρότερο αριθμό δόσεων, με ταυτόχρονη απαλλαγή επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων και τόκων σε ποσοστό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά επιλέγονται.

Εφόσον κατά την ένταξη στη ρύθμιση, ο οφειλέτης προκαταβάλει ποσό τουλάχιστον διπλάσιο της μηνιαίας δόσης της ρύθμισης, θα λαμβάνει ισόποση απαλλαγή επί των συνολικών προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής. Αυτό θα αποτελέσει και το κίνητρο για να αποπληρώσουν τις οφειλές τους οι πολίτες, σε όσο γίνεται λιγότερες δόσεις.

Στους οφειλέτες που έχουν ήδη κάνει ρύθμιση των οφειλών τους με το παλιό θεσμικό πλαίσιο παρέχεται η δυνατότητα να επιλέξουν, εφόσον το επιθυμούν, να υπαχθούν στις ρυθμίσεις του νέου θεσμικού πλαισίου.

Στη ρύθμιση εισάγονται οφειλές που βεβαιώνονται εντός του 2019 εφόσον η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης ήταν μέχρι 31.12.2018.

Πηγή: iPaidia.gr


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ