Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό μέχρις ότου εκτελεθούν οι εργασίες επαναδιαγράμμισης

Οι εργασίες επαναδιαγράμμισης αφορούν στη λωρίδα κυκλοφορίας του κάθετου άξονα Α-29 μεταξύ του Α/Κ ∆υτ. Σιάτιστας (09Β) και του Α/Κ Αλιάκμωνα (02) και στα δύο

ρεύματα κυκλοφορίας.

Αποκλεισμός της Λ.Ε.Α. του προαναφερόμενου τμήματος του κάθετου άξονα Α-29 κατά τη διάρκεια των εργασιών επί αυτής. Γ. Η κυκλοφορία των οχημάτων δε θα διακόπτεται αλλά θα διεξάγεται στην αριστερή ή στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας κατά περίπτωση.

∆ιάρκεια κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από 15-7-2019 έως και 30-11-2019.


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ