Κανονιστική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την έκδοση και διακίνηση εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων Δήμου Καστοριάς


Το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς στις 16 Ιουλίου 2019 έλαβε την 182/19 Κανονιστική απόφασή του με θέμα: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήματος Πρωτοκόλλου


και Ηλεκτρονικής έκδοσης και διακίνησης εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων του Δήμου Καστοριάς».

Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήματος Πρωτοκόλλου και Ηλεκτρονικής έκδοσης και διακίνησης εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων του Δήμου Καστοριάς του Δήμου Καστοριάς.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς
Ιωάννης Τόμου


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ