"

 


 


ΕΛΓΑ: Αναγγελία για ζημιές σε Μακροχώρι και Λιθιά

Σας ενημερώνουμε ότι έχει γίνει αναγγελία για ζημιές από ΧΑΛΑΖΙ στις 19/7/2019 στο Μακροχώρι και στη Λιθιά  για την οποία έχουν αναφερθεί ζημιές


σε δενδρώδεις καλλιέργειες, φασόλια και κηπευτικά. Για την υποβολή δηλώσεων οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στους ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α.

Γραφείο Μαυροχωρίου Κωνσταντινίδης Χρήστος τηλ. 2467352218

Γραφείο Μεσοποταμίας Σιδηροπούλου Ιωάννα τηλ. 2467351413

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων είναι η 5/8/2019.

Δικαιολογητικά: 
Αντίγραφο της Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής  ΕΛ.Γ.Α. έτους 2019
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ