Δήμος Καστοριάς: 22η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής


Την Τρίτη  23  Ιουλίου 2019 και ώρα 13:00 μ.μ.  στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση και η λήψη απόφασης

στα εξής θέματα:


  • Πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου οικ. έτους 2019 Δήμου Καστοριάς
  • Παράσταση ή μη του Δήμου κατά την ένορκη εξέταση μάρτυρα επί της υπ’ αριθμ. 12/2019 αγωγής κατά του Δήμου Καστοριάς
  • Παράσταση ή μη του Δήμου κατά την ένορκη εξέταση μάρτυρα επί της υπ’ αριθμ. 13/2019 αγωγής κατά του Δήμου Καστοριάς
  • Έγκριση τευχών δημοπράτησης – Κατάρτιση όρων δημοπρασίας της προμήθειας ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου Καστοριάς και των Νομικών του Προσώπων, Α.Μ. 22/2018, προϋπολογισμού 100.194,85€
  • Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού – Έγκριση τευχών δημοπράτησης – Κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την προμήθεια κάδων βίο-αποβλήτων (Less Waste II), Α.Μ. 09/2019, προϋπολογισμού 42.999,05€
  • Παράταση ισχύος προσφορών και εγγυητικών για το έργο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»
  • Έλεγχος αίτησης και δικαιολογητικών δικαιούχου, για τη χορήγηση υποτροφίας από το κληροδότημα «Ζήση Παπαλαζάρου» σχολικού έτους 2018-2019
  • Έγκριση δαπανών – διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 κληροδοτήματος Ζήση Παπαλαζάρου
  • Έγκριση διάθεσης πίστωσης – Απευθείας ανάθεση προμήθειας εποπτικών μέσων διδασκαλίας για το 6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Μαυροχωρίου από το κληροδότημα Γεωργίου Δαμ. Μαυροβίτη


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Αντιδήμαρχος Καστοριάς
Στεργιόπουλος Ευάγγελος


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ