"

Δημοπρασία οχημάτων από την ΑΑΔΕ

Στις 29-7-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ., στην αίθουσα δημοπρασιών της αποθήκης

Μαγουλέζας της ΑΑΔΕ στα Άνω Λιόσια, τηλ. Αποθήκης 210.2471988 & 210.2473124, δημοπρατούνται:

α) Επτά (7) Μοτοσυκλέτες ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ.

β) Δύο (2) Μοτοποδήλατα με Άδεια Τροχαίας ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ.

γ) Σαράντα ένα (41) Επιβατικά ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ.

Η επίσκεψη στην Αποθήκη Μαγουλέζας επιτρέπεται για τρεις (3) εργάσιμες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας, ήτοι από 24- 7-2019 έως και 26-7-2019.

Πηγή: iPaidia.g


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ