Δασική Αστυνομική Διάταξη για τα αυτοφυή αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της με αριθμ. πρωτ. 89736/26-06-2019 (ΑΔΑ:6ΧΗΒΟΡ1Γ-0Υ5) Δασικής Αστυνομικής Διάταξης για τη συλλογή-προστασία και μεταφορά


αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών, μυκήτων κλπ στην περιοχή αρμοδιότητας της Δ/νσης Δασών Καστοριάς.

Δείτε το σχετικό έγγραφο: http://www.kastoria.gov.gr/wp-content/uploads/2019/07/6%CE%A7%CE%97%CE%92%CE%9F%CE%A11%CE%93-0%CE%A55.pdf


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ