"


Αναγγελία για ζημιές στα αγροκτήματα Φωτεινής, Μαυροχωρίου, Πολυκάρπης, Μελισσοτόπου Βασιλειάδας, Λιθιάς και Πτεριάς

Σας ενημερώνουμε ότι έχει γίνει αναγγελία για ζημιές από ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ και ΧΑΛΑΖΙ στις 10/7/2019 στην


Φωτεινή, Μαυροχώρι, Πολυκάρπη, Βασιλειάδα, Μελισσότοπο, Λιθιά  για την οποία έχουν αναφερθεί ζημιές σε δενδρώδεις καλλιέργειες, φασόλια και κηπευτικά και από ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ στις 14/7/2019 στην Πτεριά για ζημιές σε μηδική και τριφύλλι.

Για την υποβολή δηλώσεων οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στους ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α.

Γραφείο Μαυροχωρίου Παπαδοπούλου Αλεξία τηλ. 2467352219

                                  Κωνσταντινίδης Χρήστος τηλ. 2467352218

Γραφείο Μεσοποταμίας Σιδηροπούλου Ιωάννα τηλ. 2467351413

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων για την ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ-ΧΑΛΑΖΙ είναι η 25/7/2019 και για την ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ είναι η 29/7/2019.
Δικαιολογητικά:
Αντίγραφο της Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής  ΕΛ.Γ.Α. έτους 2019
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ