"


ΑΑΔΕ: Δεν υποβάλλουν οι Σχολικές Μονάδες και Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Φορολογική Δήλωση

Με αφορμή ερωτήματα που είχαν υποβληθεί στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), αναφορικά με το αν υποχρεούνται σε υποβολή Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος οι Διευθύνσεις


Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εξεδόθη απ αυτήν Εγκύκλιος επί του θέματος.
Σύμφωνα με την Εγκύκλιο της ΑΑΔΕ υπ αριθμ. Ε2136/10-7-19:

Από τη στιγμή που οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και οι δημόσιες σχολικές μονάδες (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια) που υπάγονται σ αυτές, αποτελούν αποκεντρωμένες Δημόσιες Υπηρεσίες, δεν περιλαμβάνονται στα πρόσωπα του άρθρου 45 του ν.4172/2013 και ως εκ τούτου δεν υποχρεούνται σε υποβολή Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.

Επιπλέον σύμφωνα με την Εγκύκλιο της ΑΑΔΕ:

Οι τυχόν κυρώσεις που έχουν επιβληθεί σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και σε δημόσιες σχολικές μονάδες (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια) που υπάγονται σ αυτές, λόγω μη υποβολής Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος, διαγράφονται κατόπιν σχετικής αίτησης της ΔΟΥ.

Πηγή: iPaidia.gr
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ