"


15.000 τόνοι Αστικών Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Αιγιαλείας στη Μονάδα Μηχανικής Επεξεργασίας Απορριμμάτων της Περιφέρειας

Ο Δήμος Αιγιαλείας, Π.Ε. Αχαΐας, με έγγραφό του, την 1/7/2019, αιτήθηκε τη σύμφωνη γνώμη της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ ώστε μέσα σε χρονικό διάστημα περίπου ενός (1) έτους,


να μεταφερθούν 15.000 τόνοι Αστικών Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Αιγιαλείας στη Μονάδα Μηχανικής Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ακολουθώντας βέβαια όλες τις νόμιμες διαδικασίες (σχετικές αδειοδοτήσεις από τους αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς).

Το αίτημά του διαβιβάστηκε στην ΕΠΑΔΥΜ ΑΕ, η οποία απάντησε πως είναι σε θέση να δεχτεί και να επεξεργαστεί τα εν λόγω απορρίμματα του Δήμου Αιγιαλείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, για να προχωρούσε η διαδικασία χρειαζόταν η έγκριση από το Δ.Σ. της ΔΙΑΔΥΜΑ, η οποία κι εν τέλει δόθηκε, στις  4/7, με απόφαση, κατά πλειοψηφία, του Δ.Σ. της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε., έπειτα από συνεδρίαση.

Πηγή: kozan.gr
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ